Seminár v Banskej Bystrici: Nové povinnosti miest a obcí pri nakladaní s odpadmi

Seminár v Banskej Bystrici: Nové povinnosti miest a obcí pri nakladaní s odpadmi

Ohlasovacia povinnosť voči organizácii zodpovednosti výrobcov – Novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadov – Sankcie, ktoré Vám hrozia

Termín: 25. 6. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Od 1. 1. 2019 zasiahli mestá a obce rozsiahle zmeny v oblasti odpadového hospodárstva. Novinky sa týkajú najmä poplatkov za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov, ako aj zmien pravidiel pri ohlasovaní čiernych skládok. V prípade nesplnenia nových povinností Vám hrozia veľké pokuty. Máte istotu, že Vaša obec či mesto robí všetko v súlade s aktuálnou legislatívou? Ak máte čo i len malé pochybnosti, prihláste sa na náš seminár.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je upozorniť na viaceré legislatívne zmeny od 1. januára 2019 týkajúce sa problematiky odpadového hospodárstva, ako aj na sankcie zo strany kontrolných orgánov a štátnej správy hroziace v prípade porušenia povinností.

 

Pozornosť upriamime na novú ohlasovaciu povinnosť miest a obcí voči organizácii zodpovednosti výrobcov, na program odpadového hospodárstva obce, rozšírenú zodpovednosť výrobcov vo vzťahu k obci, komunálny odpad, povolenia na činnosti nakladania a na orgány štátnej správy odpadového hospodárstva.

 

Dozviete sa o povinnostiach, ktoré sa týkajú každého, kto tvorí odpad alebo koho predmetom podnikania je nakladanie s odpadmi a kto prichádza do styku s obalmi ako výrobkom či odpadom.

 

Počas diskusie budete mať možnosť konzultácie konkrétnych problémov z Vašej praxe s vyhľadávaným špecialistom na problematiku odpadového hospodárstva.

 

Kliknite sem na detailný Program seminára. 

 

Komu je seminár určený:

Seminár Nové povinnosti miest a obcí pri nakladaní s odpadmi je určený všetkým mestám a obciam, ktoré pri svojej činnosti produkujú odpady, ktoré zabezpečujú nakladanie s komunálnymi odpadmi pre občanov, ako aj širokej odbornej verejnosti.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a občerstvenie v priebehu kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO SEMINÁRA (9.00 15.30 hod.):

 

- Prehľad právnych predpisov odpadového hospodárstva platných od 1. 1. 2019

- Prehľad ustanovení nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov

- Prehľad ustanovení zákona o odpadoch so zmenami od 1. 1. 2019

- Základné ustanovenia a základné pojmy

- Programové dokumenty OH – Program odpadového hospodárstva obce

- Základné povinnosti obcí a subjektov nakladajúcich s komunálnym odpadom v obci

- Obce a rozšírená zodpovednosť výrobcov + zmeny

- Osobitné prúdy odpadov – stavebné odpady

- Komunálny odpad + zmeny

- Administratívne nástroje – povolenia na činnosti nakladania

- Zodpovednosť za porušenie povinností

- Prechodné a záverečné ustanovenia

- Prehľad ustanovení vykonávacích predpisov + zmeny platné od 1. 1. 2019

- Diskusia

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Banská Bystrica, Hotel Arcade***

Banská Bystrica, Hotel Arcade***

,

Seminár sa bude konať v priestoroch hotela Arcade***

 

Adresa:

Hotel Arcade***
Námestie SNP5
Banská Bystrica

 

Doprava: 

Hotel sídli priamo v centre mesta, na námestí, ktoré je pešou zónou.

 

Autom: 

Ak do hotela prichádzate autom, vstup na hotelové parkovisko je z Cikkerovej ulice (viditeľne značené). Na hotelovom parkovisku sú však k dispozíícii maximálne 2-3 parkovacie miesta.

Čo sa týka parkovania mimo hotela, všetky priľahlé ulice okolo námestia sa využívajú ako platené mestské parkoviská, jediné bezplatné parkovisko je vzdialené cca 300 m od hotela v lokalite Hronské predmestie.

GPS: 48° 44´ 6.06˝ N, 19° 8´ 43.88˝ E 

 

Autobus a vlak: 

Vzdialenosť autobusovej a vlakovej stanice je cca 15 minút pešej chôdze.

 

MHD:

1,2, 6, 8 na zastávku Národná, ktorá je cca 200 m od hotela.