Seminár v Bratislave: Ako zamestnávať cez agentúry dočasného zamestnávania v roku 2019

Seminár v Bratislave: Ako zamestnávať cez agentúry dočasného zamestnávania v roku 2019

Legislatívne zmeny – Riziká a pokuty – Aplikačné problémy v praxi

Termín: 16. 10. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Zamestnávanie agentúrnych zamestnancov je v poslednom období v SR na vzostupe. Využívanie pracovníkov bez potreby ich priameho zamestnania je obľúbeným nástrojom personalistov na pokrytie zvýšenej potreby práce alebo zaistenie nárazových úloh. Na našom seminári sa dozviete, aké nástrahy prináša agentúrne zamestnávanie najmä z hľadiska prípadnej kontroly zo strany štátnych orgánov a ako predísť pokutám za porušenie právnych predpisov.

Zoberte so sebou kolegu! Druhý a ďalší účastník z jednej spoločnosti získa 50 % zľavu!

Presná cena po zľave bude uvedená na faktúre.

199 EUR
bez DPH

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexné informácie k problematike agentúrneho zamestnávania v zmysle novelizovaného zákona o službách zamestnanosti a Zákonníka práce. Na seminári Vás budeme informovať o novinkách v zákonoch upravujúcich agentúrne zamestnávanie, ako aj o súvisiacich smerniciach EÚ.

 

Získate tiež kompletný návod, ako postupovať pri zamestnávaní prostredníctvom agentúr, a informácie o špecifikách zamestnávania cudzincov na území SR, keďže pracovníci prijímaní cez agentúry sú často cudzími štátnymi príslušníkmi.

 

V súvislosti s agentúrnym zamestnávaním sa ďalej budeme venovať téme uzatvárania obchodných zmlúv, ale aj dohôd o dočasnom pridelení.

 

Seminár Vás upozorní na všetky povinnosti užívateľského zamestnávateľa, agentúry aj zamestnanca. Získate tiež cenné informácie o administratívnych postupoch potrebných pri zamestnávaní agentúrnych zamestnancov, ako aj tipy na komunikáciu s príslušnými inštitúciami na Slovensku.

 

Kliknite sem na detailný Program seminára.

 

Komu je seminár určený:

Seminár Ako zamestnávať cez agentúry dočasného zamestnávania v roku 2019 je určený konateľom a štatutárom spoločností, HR manažérom, personalistom a mzdovým účtovníkom, ktorí potrebujú preklenúť obdobie zvýšenej potreby práce zamestnaním agentúrnych zamestnancov zo Slovenska, ako aj zo zahraničia.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu. 

 

Program celodenného seminára (9.00 – 15.30 hod.):

 

  • Právna úprava agentúrneho zamestnávania, hlavné princípy a pravidlá
  • Výhody agentúrneho zamestnávania
  • Porovnateľné pracovné podmienky
  • Právne náležitosti dohody o dočasnom pridelení
  • Špecifiká dočasného zamestnávania cudzincov
  • Komunikácia s príslušnými inštitúciami – sociálne a zdravotné zabezpečenie
  • Praktické problémy, skúsenosti a efektívne riešenia
  • Diskusia – Vaše otázky, riešenie konkrétnych príkladov z Vašej praxe

JUDr. Lucia Sabová Danková

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Profesijná prax:
Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať sa včas dozviete

O mieste konanie budete informovaný emailom.

199 EUR
bez DPH