Seminár v Bratislave: Nové povinnosti miest a obcí pri nakladaní s odpadmi

Seminár v Bratislave: Nové povinnosti miest a obcí pri nakladaní s odpadmi

Ohlasovacia povinnosť voči organizácii zodpovednosti výrobcov – Novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadov – Sankcie, ktoré Vám hrozia

Termín: 27. 6. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Od 1. 1. 2019 zasiahli mestá a obce rozsiahle zmeny v oblasti odpadového hospodárstva. Novinky sa týkajú najmä poplatkov za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov, ako aj zmien pravidiel pri ohlasovaní čiernych skládok. V prípade nesplnenia nových povinností Vám hrozia veľké pokuty. Máte istotu, že Vaša obec či mesto robí všetko v súlade s aktuálnou legislatívou? Ak máte čo i len malé pochybnosti, prihláste sa na náš seminár.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je upozorniť na viaceré legislatívne zmeny od 1. januára 2019 týkajúce sa problematiky odpadového hospodárstva, ako aj na sankcie zo strany kontrolných orgánov a štátnej správy hroziace v prípade porušenia povinností.

 

Pozornosť upriamime na novú ohlasovaciu povinnosť miest a obcí voči organizácii zodpovednosti výrobcov, na program odpadového hospodárstva obce, rozšírenú zodpovednosť výrobcov vo vzťahu k obci, komunálny odpad, povolenia na činnosti nakladania a na orgány štátnej správy odpadového hospodárstva.

 

Dozviete sa o povinnostiach, ktoré sa týkajú každého, kto tvorí odpad alebo koho predmetom podnikania je nakladanie s odpadmi a kto prichádza do styku s obalmi ako výrobkom či odpadom.

 

Počas diskusie budete mať možnosť konzultácie konkrétnych problémov z Vašej praxe s vyhľadávaným špecialistom na problematiku odpadového hospodárstva.

 

Kliknite sem na detailný Program seminára. 

 

Komu je seminár určený:

Seminár Nové povinnosti miest a obcí pri nakladaní s odpadmi je určený všetkým mestám a obciam, ktoré pri svojej činnosti produkujú odpady, ktoré zabezpečujú nakladanie s komunálnymi odpadmi pre občanov, ako aj širokej odbornej verejnosti.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a občerstvenie v priebehu kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO SEMINÁRA (9.00 15.30 hod.):

 

- Prehľad právnych predpisov odpadového hospodárstva platných od 1. 1. 2019

- Prehľad ustanovení nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov

- Prehľad ustanovení zákona o odpadoch so zmenami od 1. 1. 2019

- Základné ustanovenia a základné pojmy

- Programové dokumenty OH – Program odpadového hospodárstva obce

- Základné povinnosti obcí a subjektov nakladajúcich s komunálnym odpadom v obci

- Obce a rozšírená zodpovednosť výrobcov + zmeny

- Osobitné prúdy odpadov – stavebné odpady

- Komunálny odpad + zmeny

- Administratívne nástroje – povolenia na činnosti nakladania

- Zodpovednosť za porušenie povinností

- Prechodné a záverečné ustanovenia

- Prehľad ustanovení vykonávacích predpisov + zmeny platné od 1. 1. 2019

- Diskusia

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Bratislava, Canadian Bilingual Institute

Bratislava, Canadian Bilingual Institute

Obchodná 6717/45, Bratislava 811 06

Moderne zariadené klimatizované školiace priestory priamo v centre mesta. Samozrejmosťou je internet s pokrytím wi-fi v celom priestore.

Do priestorov Canadian Bilingual Institute sa dostanete z Vysokej ulice č. 26, prejdete cez rampu na koniec parkoviska, vstúpite do budovy a výťahom pôjdete na 3. poschodie.

 

Adresa:

Obchodná 6717/45, 811 06 Bratislava

Vchod je z Vysokej ulice č. 26 - prejdete cez rampu a cez parkovisko a vojdete do budovy

tel.: +421 (2) 5292 2384

https://www.jazykove-kurzy-bratislava.com/sk/

 

MHD:

Z hlavnej stanice 

električka č. 1 na zastávku Vysoká, Tchibo Outlet

Zastávka Vysoká, Tchibo Outlet

električky: 1, 5, 7, 8

Zastávka Kollárovo nám.

autobusy: 31, 39, 80, 94

trolejbusy: 202, 207, 208, 212

 

Parkovanie: 

K dispozícií sú platené parkovacie miesta: 

Tatracentrum Parking http://www.tatracentrum.sk/en/parking

Garáž Centrum http://www.ppg.sk/

BPS PARK a.s. http://www.bps.sk/

Parkovisko Floriánske námestie http://propark.sk/parkovisko-florianske-nam/