Seminár v Bratislave: Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019

Seminár v Bratislave: Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019

Zmeny, nedostatky v odmeňovaní, finančné podhodnotenie a redukcia platových tried v praxi

Termín: 30. 7. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Najväčšími nedostatkami v zákone o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bolo finančné podhodnotenie, značný počet platových taríf pod úrovňou minimálnej mzdy, prílišná roztrieštenosť systému odmeňovania a 32-ročné obmedzenie započítateľnej praxe, ako diskriminačný prvok. Na našom seminári sa dozviete, ako odmeňovať po novom za využitia všetkých možností, ktoré novela zákona prináša. Novela sa dotýka až 229 000 zamestnancov!

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je predstaviť a vysvetliť účastníkom, ako sa upravil systém odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy v praxi, praktické rady a návody na riešenia.

 

Venovať sa budeme témam ako je eliminácia hlavných nedostatkov v odmeňovaní, odstránenie finančného podhodnotenia a roztrieštenosti v systéme odmeňovania, ako aj redukcia počtu platových tried.

 

Dozviete sa, ktorých zamestnancov sa novela týka a naopak, ktorí spadajú pod iné zákony upravujúce odmeňovanie vo verejnom sektore. Nezabudneme ani na špecifiká odmeňovania upravených v kolektívnej zmluve a osobitné predpisy. Všetky zmeny a novinky Vám budú vysvetlené na reálnych príkladoch z praxe.

 

Kliknite sem na detailný Program seminára. 

 

Komu je seminár určený:

Seminár „Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019“ je určený pre organizácie štátnej správy a samosprávy a to najmä pre ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, mestá a obce, štátne fondy a samosprávne kraje.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a občerstvenie v priebehu kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO SEMINÁRA (9.00 15.30 hod.)

 • Predmet a rozsah úpravy
  • Dôvody prijatia novely zákona
  • Najvýznamnejšie zmeny novely zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Kvalifikačné predpoklady
  • Kvalifikačný predpoklad vzdelania
  • Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu
  • Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov
 • Plat zamestnanca
  • Nárokové zložky platu
  • Nenárokové zložky platu
  • Funkčný plat
 • Zaraďovanie zamestnancov do platových tried
  • Určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti
  • Splnenie kvalifikačných predpokladov
  • Zaradenie vedúceho zamestnanca do platovej triedy
  • Výnimka zo vzdelania
 • Zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov
  • Započítaná prax
  • Podmienky zvýšenia tarifného platu
  • Osobný plat
  • Príplatok za riadenie
  • Príplatok za zastupovanie
  • Osobný príplatok
  • Príplatok za zmennosť
  • Príplatok za výkon špecializovanej činnosti
  • Kreditový príplatok
  • Výkonnostný príplatok
  • Príplatky pre učiteľov
  • Príplatok za prácu v noci
  • Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu
  • Príplatok za prácu vo sviatok
 • Diskusia a riešenie konkrétnych otázok

Mgr. Jaroslava Antalová

Jaroslava Antalová je absolventkou Univerzity Komenského, filozofickej fakulty, odboru výchovy a vzdelávania dospelých.

Bratislava, Premium business hotel

Bratislava, Premium business hotel

Priekopy 20/A, Bratislava 82108

Premium**** business hotel Bratislava

Moderný mestský typ hotela s výbornou polohou v Bratislave v mestskej časti Ružinov pri Bajkalskej ulici v blízkosti centra mesta.

Výborná dopravná dostupnosť, klimatizované priestory, rodinná atmosféra.

  

Adresa:

Priekopy 20/A 821 08 Bratislava

tel.: +421 4949-1055

www.hotel-premium.sk

 

MHD:

8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m

č.74 zastávka Drieňová – cca 90 m

alebo zastávka Bajkalská – 250 m

 

Parkovisko:

Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí pred

hotelom a na uzavretom hotelovom dvore.