Seminár: Zmeny v právnych predpisoch odpadového hospodárstva: Legislatíva od 1. 8. 2018 a 1. 1. 2019

Seminár: Zmeny v právnych predpisoch odpadového hospodárstva: Legislatíva od 1. 8. 2018 a 1. 1. 2019

Pripravte sa na zmeny a zostaňte bez sankcií

Termín: 6. 9. 2018
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

 
Od augusta 2018 a januára 2019 vás čakajú legislatívne zmeny v oblasti odpadového hospodárstva. Viete, o aké novo schválené a pripravované zmeny ide? Na tieto zmeny sa musia pripraviť nielen podnikatelia, ale aj obce. Legislatívna úprava sa napríklad dotkne držiteľov odpadov a rozširuje sa tiež zodpovednosť výrobcov. Dozviete sa viac aj o orgánoch štátnej správy odpadového hospodárstva.
 
Nenechajte si ujsť náš seminár, ktorý vás na legislatívne zmeny pripraví, aby ste tak predišli sankciám.
 
 

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je upozorniť na viaceré legislatívne zmeny od augusta 2018 a januára 2019 týkajúce sa problematiky odpadového hospodárstva, ako i na sankcie zo strany kontrolných orgánov a štátnej správy hroziace v prípade porušenia povinností.

 

Pozornosť bude upriamená na program odpadového hospodárstva obce, povinnosti držiteľov odpadov ako právnických osôb, fyzických osôb a obcí, rozšírenú zodpovednosť výrobcov, osobitné prúdy odpadov, komunálny odpad, povolenia na činnosti nakladania a orgány štátnej správy odpadového hospodárstva.

 

Dozviete sa o povinnostiach, ktoré sa týkajú každého, kto tvorí odpad, alebo koho predmetom podnikania je nakladanie s odpadmi a kto prichádza do styku s obalmi, ako výrobkom alebo odpadom.

 

Počas diskusie budete mať možnosť konzultácie konkrétnych problémov z Vašej praxe, zameraných na oblasť odpadov.

 

Kliknite sem pre detailný Program seminára!

Komu je seminár určený:

Seminár Zmeny v právnych predpisoch odpadového hospodárstva: Aktuálna legislatíva od 1. 8. 2018 a 1. 1. 2019je určený všetkým firmám a podnikateľom, ktorí pri svojej výrobnej činnosti produkujú odpady, balia výrobky, dovážajú výrobky v obaloch, firmám, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakladajú s odpadmi a odpadmi z obalov, obciam, ako aj širokej odbornej verejnosti.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program celodenného seminára (9,00 - 15,30h):

 • Prehľad právnych predpisov odpadového hospodárstva + novo schválené a pripravované zmeny
 • Prehľad dôležitých základných pojmov
 • Program odpadového hospodárstva obce - príprava a schválenie
 • Povinnosti držiteľov odpadov ako právnických osôb a fyzických osôb a obcí
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov
 • Osobitné prúdy odpadov, napr. stavebné odpady
 • Komunálny odpad
 • Administratívne nástroje – povolenia na činnosti nakladania
 • Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva
 • Zodpovednosť za porušenie povinností – prehľad sankcií
 • Prechodné a záverečné ustanovenia
 • Prehľad ustanovení vykonávacích predpisov a posledné zmeny
 • Diskusia

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Bratislava, Premium business hotel

Bratislava, Premium business hotel

Priekopy 20/A, Bratislava 82108

Premium**** business hotel Bratislava

Moderný mestský typ hotela s výbornou polohou v Bratislave v mestskej časti Ružinov pri Bajkalskej ulici v blízkosti centra mesta.

Výborná dopravná dostupnosť, klimatizované priestory, rodinná atmosféra.

  

Adresa:

Priekopy 20/A 821 08 Bratislava

tel.: +421 4949-1055

www.hotel-premium.sk

 

MHD:

8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m

č.74 zastávka Drieňová – cca 90 m

alebo zastávka Bajkalská – 250 m

 

Parkovisko:

Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí pred

hotelom a na uzavretom hotelovom dvore.