Šikana a mobbing v online prostredí z právneho pohľadu

Šikana a mobbing v online prostredí z právneho pohľadu

Porušovanie práv z pohľadu zamestnanca a zamestnávateľa - mobbing a bossing – prevencia, možnosti ochrany pred šikanou a diskrimináciou - poznajte svoje práva v online prostredí

Termín: 25. 3. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Máte primerané nároky na zamestnancov a napriek tomu sa stretávate s negatívnymi postojmi? Ako riešiť diskrimináciu v online prostredí? V mnohých prípadoch zamestnávatelia nevedia, ako postupovať, aby neporušili práva zamestnancov. Na strane druhej, zamestnanci poznajú svoje práva, ktoré často krát zneužívajú vo svoj prospech. Toto sú len niektoré z tém, ktorým sa budeme venovať na online seminári!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ online seminára:

Cieľom online seminára je získať informácie o tom, ako postupovať v prípade, ak sa váš zamestnanec ohrádza, že je obeťou šikany alebo diskriminácie v online prostredí.

Budeme sa venovať spôsobom ako ju odhaliť, či vôbec konanie vykazuje prvky šikany, známky priestupku, trestnej činnosti alebo vznikol problém v dôsledku odlišného vnímania skutočností.

Na prakticky zameranom online seminári sa dozviete ako riešiť šikanu na pracovisku v online priestore a jeho pôsobeniu na pracovnú či súkromnú sféru. Poinformujeme vás o všetkých možnostiach, ktoré ako zamestnávateľ môžete podniknúť v prípade, ak sa diskriminácia alebo šikana vyskytla u vás na pracovisku.

Dozviete sa na ktoré orgány sa obrátiť v prípade, ak tento prípad už riešite. A tiež vám povieme ako ostať aj naďalej chránený voči neopodstatneným podnetom zo strany zamestnanca!

 

Kliknite sem pre detailný Program online seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár "Šikana a mobbing v online prostredí z právneho pohľadu" je určený konateľom a štatutárom spoločností, zamestnávateľom súkromnej a verejnej sféry, riaditeľov, vedúcich a riadiacich zamestnancov. 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene online seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

 

Program online seminára (8,30 - 14,00 hod.):

 

  1. Zásada rovnakého zaobchádzania, diskriminácia
  2. Antidiskriminačný zákon
  3. Dobré mravy, zneužitie práva
  4. Šikana, mobing, bosing
  5. Sťažnosť zamestnanca
  6. Právna ochrana
  7. Mzda za rovnakú prácu
  8. Kyberšikana
  9. Súdne rozhodnutia
  10. Diskusia, priestor na otázky 
JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).