Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca po novele zákona

Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca po novele zákona

Konkrétne rady z praxe a návody na riešenie pri služobnom hodnotení štátnych zamestnancov po novele zákona

Termín: 8. 12. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Ako správne postupovať pri uplatňovaní služobného hodnotenia štátnych zamestnancov podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe po novelách? Neviete akým spôsobom nastaviť proces služobného hodnotenia v služobnom úrade? Aký druh služobného hodnotenia správne použiť? Ako postupovať v prípade podanej námietky voči služobnému hodnoteniu? Všetko sa dozviete od odborníčky na konkrétnych príkladoch z aplikačnej praxe, s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy.

Prihláste aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

149 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

 

Cieľom online seminára je zoznámiť účastníkov s postupmi služobného hodnotenia po novele zákona. Povieme Vám, ktoré termíny musíte pri služobnom hodnotení dodržiavať, či ktoré oblasti treba hodnotiť. Zároveň Vás poinformujeme ako viesť hodnotiaci pohovor a ako správne vyhodnotiť výsledok hodnotenia. 

Na online seminári dostanete informácie o tom ako zdôvodniť, oznámiť a odôvodniť služobné hodnotenie štátneho zamestnanca. Nevynecháme ani povinnosti pri administratívnom spracovaní hodnotenia a vymenujeme si aké práva má zamestnanec či aké postupy má služobný úrad pri námietke zamestnanca. 

 

Dozviete sa, aké sú zmeny priniesol zákon o štátnej službe v rámci služobného hodnotenia štátnych zamestnancov:

 • lehoty služobného hodnotenia
 • zmeny v služobnom hodnotení za kalendárny rok
 • zmeny v čiastkovom služobnom hodnotení
 • odôvodnenie služobného hodnotenia hodnotiteľom
 • postup komisie pre služobné hodnotenie
 • diskusia k danej problematike
 • príklady z praxe porovnaním služobného hodnotenia pred novelou.

Venovať sa budeme témam ako je eliminácia hlavných nedostatkov pri uplatňovaní služobného hodnotenia v rámci štátnozamestnaneckých vzťahov aj s dôrazom na zmeny, ktoré priniesla novela zákona o štátnej službe v danej problematike.

 

Kliknite sem na detailný Program online seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Celodenný online seminár ,,Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca" je určený subjekty štátnej správy - ústredné orgány štátnej správy a štátne rozpočtové organizácie, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, vedúcim zamestnancom, personalistom, ekonómom, mzdárom, kontrolórom, audítorom, štátnym zamestnancom a ostatným záujemcom o danú problematiku.

Ďalšie informácie:

Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

 

Program online seminára (8,30 - 14,00 hod.):

 

 1. Predmet a dôvody prijatia zmien v novele zákona o štátnej službe
 • Pružnejšie nastavenie procesu služobného hodnotenia štátneho zamestnanca, porovnanie s predchádzajúcim právnym nastavením z praxe.

 

 1. Pojem služobného hodnotenia ako motivačný nástroj v rámci štátnozamestnaneckého pomeru
 • Nastavenie služobného hodnotenia v služobnom úrade
 • Vyhláška ÚV SR č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení

 

 1. Postup pri služobnom hodnotení za kalendárny rok
 • Kto je hodnotiteľ
 • Priebežné zhromažďovanie podkladov k služobnému hodnoteniu
 • Termín služobného hodnotenia

 

 1. Hodnotiaci rozhovor
 • Postup hodnotiteľa
 • Vyjadrenie štátneho zamestnanca
 • Návrhy na zlepšenie
 • Oboznámenie sa so služobným hodnotením

 

 1. Právo štátneho zamestnanca na námietku
 • Podanie námietky
 • Lehoty
 • Spôsoby vybavenia námietky

 

 1. Výsledky služobného hodnotenia štátneho zamestnanca
 • Služobné hodnotenie „ex post“
 • Služobné hodnotenie a nárok na jednorazovú odmenu
 • Zavedenie minimálnej doby štátnej služby na účely služobného hodnotenia

 

 1. Administratívne spracovanie služobného hodnotenia
 2. Praktické rady a odporúčania od lektorky a priestor pre diskusiu

 

 

Mgr. Jaroslava Antalová

Jaroslava Antalová je absolventkou Univerzity Komenského, filozofickej fakulty, odboru výchovy a vzdelávania dospelých.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

149 EUR
bez DPH