Špecifiká zamestnávania štátnych zamestnancov podľa zákona o štátnej službe vrátane posledných zmien v praxi

Špecifiká zamestnávania štátnych zamestnancov podľa zákona o štátnej službe vrátane posledných zmien v praxi

Konkrétne rady z praxe, eliminácia hlavných nedostatkov, návody riešení

Termín: 16. 10. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Viete ako postupovať pri uplatňovaní zákona o štátnej službe po novelách a na konkrétnych príkladoch z aplikačnej praxe? S akými aktuálnymi zmenami a novelami v zákone o štátnej službe môžete rátať? Viete, ako riešiť najčastejšie problémy v organizačnej štruktúre služobných úradov či v prijímaní uchádzačov do dočasnej štátnej služby na prechodný čas? Zistite viac na októbrovom online seminári. Odborníčka z praxe vám zodpovie všetky vaše otázky.

239 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Cieľom online seminára je predstaviť a vysvetliť účastníkom ako správne postupovať pri uplatňovaní zákona o štátnej službe po novelách a na konkrétnych príkladoch z aplikačnej praxe, s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy, praktické rady a návody riešení. Účastníci spoznajú pružnejšie zmeny v organizačnej štruktúre služobných úradov. Zistia ako posilniť personálne kapacity prijímaním uchádzačov do dočasnej štátnej služby na prechodný čas. Oboznámite sa s aktuálnymi zmenami v zákone o štátnej službe.

Dozviete sa, aké sú zásadné zmeny, ktoré priniesli jednotlivé novely zákona o štátnej službe v rámci štátnozamestnaneckých vzťahov v oblasti riadenia ľudských zdrojov:

 • služobná zmluva a informačná povinnosť služobného úradu
 • zmeny v organizačnej štruktúre služobných úradov
 • dočasná štátna služba na prechodný čas
 • zjednodušenie výberových konaní
 • povinností služobných úradov v nadväznosti na systemizáciu
 • zmeny štátnozamestnaneckého pomeru
 • obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe
 • podmienky poskytnutia služobného voľna
 • služobné hodnotenie štátnych zamestnancov
 • podmienky na výkon činnosti mentora
 • modifikovanie úpravy povinnosti vrátiť odstupné
 • nárok na odstupné aj pri zániku štátnozamestnaneckého pomeru
 • iné legislatívno-technické zmeny.

Venovať sa budeme aj témam vyplývajúcim z aplikačnej praxe a eliminácii hlavných nedostatkov v uplatňovaní štátnozamestnaneckých vzťahov, najmä s dôrazom na zmeny, ktoré priniesli posledné novely zákona o štátnej službe.

Odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami z praxe Vám na našom seminári predstaví konkrétne otázky týkajúce sa:

  • aktuálnych zmien v zákone o štátnej službe
  • informačnej povinnosti služobných úradov pri vzniku a zmene štátnozamestnaneckého pomeru
  • štátnozamestnaneckého pomeru a jeho zmien
  • obsadzovania štátnozamestnaneckých miest
  • organizačných zmien v služobných úradoch
  • výberových konaní
  • práv a povinností štátneho zamestnanca
  • obmedzení v štátnozamestnaneckom pomere
  • odmeňovania,
  • odstupného aj pri zániku štátnozamestnaneckého pomeru a odchodného
  • otázok k služobnému hodnoteniu štátneho zamestnanca
  • otázok k skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru
  zmien v jednotlivých ustanoveniach.

Komu je online seminár určený:

Online seminár „Špecifiká zamestnávania štátnych zamestnancov v praxi  “ je určený pre subjekty štátnej správy - ústredné orgány štátnej správy a štátne rozpočtové organizácie, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti. 

Personálne pre: vedúcich zamestnancov, personalistom, ekonómom, mzdárom, kontrolórom, audítorom, štátnym zamestnancom a ostatným záujemcom o danú problematiku.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 1 mesiaca, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (9.00 - 15.00 hod.):

 

 1. Aktuálne zmeny v zákone
 • Predmet a dôvody prijatia posledných noviel zákona
 • Ktoré zmeny so sebou priniesli posledné novely zákona o štátnej službe, porovnanie s predchádzajúcim právnym nastavením z praxe

 

 1. Podmienky prijatia do štátnej služby a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
 • Vznik štátnozamestnaneckého pomeru a informačná povinnosť vyplývajúca zo ZP
 • Organizačné zmeny jednoduchšie
 • Služobná zmluva a opis štátnozamestnaneckého miesta
 • Zmeny štátnozamestnaneckého pomeru
 • Zmeny v dočasnom preložení štátneho zamestnanca bez súhlasu
 • Vymenovanie do funkcie vedúceho zamestnanca, poverenie a odvolanie
 • Čo všetko patrí k procesu skončenia štátnozamestnaneckého pomeru a nároky štátneho zamestnanca pri skončení
 • Skončenie na základe zákona
 • Vekový cenzus a štatutárny orgán
 • Zmeny v povinnosti štátneho zamestnanca vrátiť odstupné a nárok na odstupné pri zániku štátnozamestnaneckého pomeru

 

 1. Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest a výberové konania
 • Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest výberovými konaniami
 • Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe bez výberových konaní
 • Overovanie kvalifikačných predpokladov vo výberových konaniach
 • Viacerí úspešní uchádzači vo výberovom konaní
 • Zriaďovanie výberovej komisie

 

 1. Podmienky vykonávania štátnej služby
 • Osobitné služobné voľno
 • Samoštúdium štátneho zamestnanca

 

 1. Práva, povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca
 • Obmedzenia z hľadiska výkonu inej činnosti
 • Majetkové priznanie a čestné vyhlásenie
 • Správanie štátneho zamestnanca na všetkých úrovniach

 

 1. Vzdelávanie štátneho zamestnanca
 • Oboznamovanie s adaptačným vzdelávaním
 • Individuálny plán kompetenčného vzdelávania
 • Mentorstvo

 

 1. Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca
 • Služobné hodnotenie „ex post“
 • Námietky voči služobnému hodnoteniu
 • Doba štátnej služby na účely služobného hodnotenia

 

 1. Odmeňovanie
 • Funkčný plat štátneho zamestnanca
 • Príplatky, náhrady a odmeny
 • Priznanie a úprava osobného príplatku
 • Pôsobnosť odborov pri odmeňovaní

 

 1. Priestor pre diskusiu a riešenie konkrétnych otázok z praxe

 

Získané vedomosti môžete využiť pri uplatňovaní odmeňovania v rámci problematiky riadenia ľudských zdrojov.

 

 

Mgr. Jaroslava Antalová

Dlhodobo pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov, z toho 20 rokov vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Súčasne sa podieľala na príprave a tvorbe právnych predpisov, najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania. Je lektorkou v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania v štátnej a verejnej správe.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

239 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout