Správa a využívanie vozidiel: aktuálne povinnosti v roku 2021

Správa a využívanie vozidiel: aktuálne povinnosti v roku 2021

Riešenie konkrétnych prípadov z aplikačnej praxe

Termín: 7. 7. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Aké problémy so sebou prináša používanie motorových vozidiel? Čo všetko by ste mali vedieť o cestovných náhradách v tomto roku? Čo by malo byť splnené, ak posielate zamestnanca na pracovnú cestu služobným alebo vlastným automobilom? Ako by sa mala organizovať a riadiť autoprevádzka? Ako zabezpečiť havarijné poistenie pri pracovnej ceste? Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa dozviete na online seminár so skúsenou odborníčkou!

Prihláste aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

179 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnym stavom legislatívy súvisiacej s poskytovaním cestovných náhrad, daňovým a odvodovým zaťažením zamestnanca aj zamestnávateľa v roku 2021. Tiež spolu budeme diskutovať o najčastejších a najzložitejších problémoch, ktoré súvisia  s prevádzkovaním motorových vozidiel vo Vašej firme alebo organizácii a ponúkneme vám riešenia. 

Na seminári budeme rozobrať problémové oblasti poskytovania cestovných náhrad, odpovieme vám na najčastejšie otázky a rozuzlíme sporné prípady. Venovať sa budeme aj cestovným náhradám „štatutárov“ a paušálnym výdavkom na cestovné z pohľadu daní a odvodov.

Na seminári nezabudneme ani na súvislosti cestovných náhrad so stravnými lístkami a zaoberať sa budeme aj použitím súkromného vozidla pri pracovnej ceste v nadväznosti na daň z motorových vozidiel. V rámci seminára skúsená lektorka odpovie aj na vaše konkrétne otázky z praxe.

Komu je online seminár určený:

Online seminár "Správa a využívanie vozidiel: aktuálne povinnosti v roku 2021" je určený nielen pracovníkom, ktorí sa zaoberajú spracovaním cestovných príkazov (ich kontrolou, účtovaním a pod.) a mzdovým účtovníkom, ale je vhodný aj pre vedúcich pracovníkov, ktorí rozhodujú o vysielaní podriadených na pracovné cesty, alebo sa sami nachádzajú v pozícii vyslaného zamestnanca.

Ďalšie informácie:

Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.  V cene online seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám tu.

Program celodenného online seminára (8:30-14:00)

 1. Legislatívna úprava pri prevádzke motorových vozidiel v roku 2021
 • Podmienky prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách
 • Bezpečnosť práce pri údržbe, opravách a prevádzke motorových vozidiel
 • Zákon o dani z príjmov, zákon o dani z motorových vozidiel
 • Interné dokumentácie pri prevádzke motorových vozidiel
 1. Používanie vlastného osobného motorového vozidla nezaradeného do obchodného majetku firmy, zaradeného do obchodného majetku firmy (uplatňovanie výdavkov pri používaní MV)
 2. Automobil právnických osôb z pohľadu zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov (Pracovná cesta zamestnanca)
 3. Povinnosti právnických a fyzických osôb, ktorí prevádzkujú, údržiavajú a opravujú vozidlá ( povinnosti vodiča, odpočinok, garážovanie, bezpečnosť)
 • Povinnosť školenia vodičov referentských vozidiel, aplikácia ustanovení Zákonníka práce pri používani MV pri pracovne ceste
 1. Organizácia a riadenie autoprevádzky
 • Žiadanka na prepravu, týždenný plán ciest
 • Schvaľovanie použitia služobného vozidla, povinnosti referenta autoprevádky, práva a povinnosti vodiča
 • Evidencia v autoprevádzke
 • Normy spotreba pohonných látok
 1. Dohoda o používaní motorových vozidiel, podklady pre správny výpočet náhrady... posúdenie výdavkov spojených s používaním MV
 • Použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa (vzor)
 • Použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca (vzor)
 • Havarijné poistenie pri pracovnej ceste
 1. Legislatívna úprava poskytovania cestovných náhrad v roku 2021, prehľad právnych predpisov v súčinnosti so Zákonníkom práce, Opatrenia stravného, Opatrenie o výške základných sadzieb za používanie súkromného MV:
 • Vysielanie zamestnanca na PC, cestovný príkaz, nárokové a nenárokové cestovné náhrady
 • Interné predpisy ako základný kameň firmy či úradu
 • Čas strávený na PC v rámci pracovnej doby a čas strávený na PC po pracovnej dobe
 • Neskoré návraty z PC, snímka pracovného dňa počas PC ( vzory CP)
 1. Praktické príklady na výpočet spotreby PHM, výpočet stravného pri pracovnej ceste, cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, dohoda o mieste pravidelného pracoviska, interné predpisy pre oblasť cestovných náhrad
 2. Priestor na otázky 

 

Ing. Miriam Matisová

BENEFIT CONSULT s.r.o. Nitra. Lektorka je majiteľkou uvedenej účtovnej firmy. Lektorovaniu sa venuje už dlhodobo. Problematiku účtovníctva prednáša aj na vysokej škole.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

179 EUR
bez DPH