Stavebný a katastrálny zákon v roku 2020

Stavebný a katastrálny zákon v roku 2020

Prevedieme vás stavebným a katastrálnym konaním bez problémov

Termín: 12. 10. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Aké sú podmienky výstavby z pohľadu stavebného a katastrálneho zákona pre rok 2020? Aké nové požiadavky je potrebné splniť pri vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností? Skúsená lektorka vám poskytne aktuálne informácie z oblasti stavebného zákona a katastrálneho zákona. Tiež vás oboznámi s novelou katastrálneho zákona č. 212/2018 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.10.2019 ako aj s novinkami, ktoré novela zaviedla.

Prihláste aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

199 EUR
bez DPH

Prezenčne alebo online? Je to na vás!

Pokiaľ sa nechcete či nemôžete zúčastniť prezenčného seminára z dôvodu nariadenia zamestnávateľa, karantény a pod., o svoj seminár neprídete! Sprostredkujeme Vám priamy prenos, ktorý si jednoducho pustíte na svojom PC, notebooku alebo telefóne. Neprídete ani o možnosť klásť lektorovi otázky. Pokiaľ už teraz viete, že využijete možnosť priameho prenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „priamy prenos“.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnym stavom stavebného a katastrálneho zákona pre rok 2020. Na seminári Vám poskytneme informácie o jednotlivých druhoch konaní v rámci stavebného konania, ktorými sú územné konanie, stavebné konanie a kolaudačné konanie. Detailne Vás prevedieme cez jednotlivé podmienky kolaudácie stavieb a rovnako Vám povieme, aké podmienky je potrebné splniť pri zmene účelu užívania stavieb.

Poinformujeme vás o tom, v akých prípadoch nariadi stavebný úrad vlastníkovi stavby odstránenie stavby, či už ide o závadnú stavbu ohrozujúcu život, alebo zdravie osôb, alebo o čiernu stavbu, resp. o iný zákonom vymedzený prípad. Rovnako Vás oboznámime s vyvlastňovacím konaním, ak  pozemky, stavby a práva k nim sa vyvlastnia, alebo vlastnícke práva obmedzia rozhodnutím stavebného úradu.

Poskytneme vám aktuálne informácie o novele katastrálneho zákona č. 212/2018 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.10.2019.  Novela katastrálneho zákona sleduje najmä potreby zrýchlenia registrácie nehnuteľností a prechod na elektronické služby katastra.

Oboznámime vás s predmetom evidencie katastra, s okruhom osôb majúcich právo vstupu do zbierky listín, s náležitosťami návrhu na vklad, na záznam a na zápis poznámky. Poradíme vám, ako môžete odstrániť chyby a iné zrejmé nesprávnosti zmluvy po podaní návrhu na vklad.

Kliknite sem na detailný Program seminára. 

 

Komu je seminár určený:

Seminár „Stavebný a katastrálny zákon v roku 2020“ je určený najmä:

 • podnikateľom podnikajúcim v oblasti výstavby,
 • geodetom,
 • realitným spoločnostiam,
 • právnikom,
 • zamestnancom verenej správy v oblasti stavebného a katastrálneho práva.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO SEMINÁRA (9.00 15.30 hod.)

 1. Platná právna úprava
 2. Územné konanie
 3. Stavebné konanie
 4. Kolaudácia stavieb, zmena v užívaní stavieb
 5. Odstraňovanie stavieb, dodatočné povolenie stavieb
 6. Vyvlastnenie
 7. Štátny stavebný dohľad
 8. Sankcie – priestupky a správne delikty
 9. Sústava informácií a evidencia
 10. Predmet a obsah katastra
 11. Katastrálne konanie
 12. Poplatky trova a sankcie
 13. Otázky a odpovede, diskusia   

JUDr. Alena Gallo

Alena Gallo v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka právneho oddelenia spoločnosti podnikajúcej na národnom ako aj medzinárodnom trhu, je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika Košice. Špecializuje sa na poradenstvo v oblasti obchodného práva, bankového práva, fúzií a akvizícií. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenstva vo veciach obchodných a investičných transakcií.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať, sa včas dozviete

O mieste konania budete informovaný emailom.

199 EUR
bez DPH