TPM: Efektívna údržba strojov a zariadení

TPM: Efektívna údržba strojov a zariadení

Ako dosiahnuť vysokú produktivitu vo vašej výrobe alebo Návody na zvyšovanie efektívnosti strojov a zariadení v podniku

Termín: 21. 10. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Funguje Vaša údržba dobre? Myslíte si, že by niektoré veci mohli fungovať aj lepšie? Máte k dispozícii metodiku, ktorá urobí údržbu efektívnou a produktívnou? Ponúkame Vám profesionálne riešenia pomocou metodiky TPM – Totálne produktívna údržba.
Výroby sa „netýka“ dovtedy, kým nenastane porucha a výroba sa preruší. Údržbár nemôže byť všade, obsluha však je pri svojom stroji takmer stále a hroziacu poruchu môže včas identifikovať.

Využite zľavu 10 % za prihlásenie do 30. septembra 2020!

Do konca ostáva

Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

179 EUR 162 EUR
bez DPH

Prezenčne alebo online? Je to na vás!

Pokiaľ sa nechcete či nemôžete zúčastniť prezenčného seminára z dôvodu nariadenia zamestnávateľa, karantény a pod., o svoj seminár neprídete! Sprostredkujeme Vám priamy prenos, ktorý si jednoducho pustíte na svojom PC, notebooku alebo telefóne. Neprídete ani o možnosť klásť lektorovi otázky. Pokiaľ už teraz viete, že využijete možnosť priameho prenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „priamy prenos“.

Cieľ seminára:

Cieľom seminár je poskytnúť účastníkom potrebné informácie, vďaka ktorým dokážu znížiť alebo úplne vylúčiť straty zaťažujúce prevádzku a výkon stroja. Zameriame sa na prestoje súvisiace s poruchami strojov, čas na zoraďovanie a nastavovanie parametrov.

Nezabudneme ani na straty spôsobené predurčeniami vo výkone zariadení, krátkodobé výpadky, straty rýchlosti výrobných zariadení, kvalitatívne dôsledky procesných chýb (nekvalita), zníženie výkonu vo fáze nábehu výrobných procesov a technologické skúšky.

Venovať sa budeme aj skorému odhaľovaniu abnormalít v chode zariadenia, rýchlej reakcii na abnormality a aplikácii osvojených postupov na pracoviskách účastníkov seminára.

Prepojenie údržby s výrobou je jedným zo základných princípov TPM. Je jednou z metód filozofie LEAN. Jej dôsledným uplatňovaním dosiahnete lepšie hodnoty celkovej efektivity zariadení.

Kliknite sem pre detailný Program Seminára.

 

Komu je seminár určený:

Seminár ,,TPM - Efektívna údržba strojov a zariadení“ je určený hlavne manažérom výroby a údržby, technológom a procesným inžinierom. Zaujme ľudí, ktorí chcú aktívne zdokonaľovať vnútropodnikové procesy  a zabezpečiť plynulú výrobu.

 

Ďalšie informácie:

Po absolvovaní e-Seminára Vám zašleme poštou CERTIFIKÁT, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

 

 

Program celodenného seminára (9:00-15:30)

 

   • Čo je TPM (Totálne produktívna údržba)? Popis metodiky.
   • Plánovanie a riadenie údržby.
   • Autonómna, preventívna a prediktívna údržba. Manažment náradia.
   • Ako dosiahnuť vysokú produktivitu – príčiny porúch a chýb, prečo, kedy a ako urobiť údržbu.
   • Interakcia človek – stroj. Súčinnosť výroby a údržby.
   • Zvyšovanie efektívnosti strojov a zariadení – 6 najväčších strát, výpočet ukazovateľov, určenie celkovej efektívnosti zriadenia (CEZ, resp. OEE), stanovenie cieľov zlepšovania.
   • Nástroje a postupy uplatnenia TPM v praxi – určenie kritických miest, zostavenie časového plánu, realizácia, kontrola.
   • Ako implementovať TPM v podniku.

Vladimír Ušák

Vladimír Ušák rozvíja metódy štíhlej výroby a logistiky.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať, sa včas dozviete

O mieste konania budete informovaný emailom.

179 EUR 162 EUR
bez DPH