TPM – Totálne produktívna údržba

TPM – Totálne produktívna údržba

Produkujte rýchlejšie a ušetrite peniaze

Termín: 4. 8. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Údržbu strojov a zariadení považujú v mnohých podnikoch výlučne za úlohu oddelenia údržby. Údržba sa výroby „netýka“ dovtedy, kým nenastane porucha a výroba sa preruší. Údržbár nemôže byť všade, no obsluha je pri svojom stroji takmer stále a hroziacu poruchu môže včas identifikovať. Prepojenie údržby s výrobou je jedným zo základných princípov TPM a je jednou z metód filozofie LEAN. Jej dôsledným zavedením a uplatňovaním dosiahnete lepšie hodnoty celkovej efektivity zariadení a tým pádom aj celej výroby.

Vyhrajte tablet a ďalšie skvelé ceny!
Objednaním tohto školenia sa automaticky zaraďujete do letnej súťaže.

179 EUR
bez DPH

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom potrebné informácie, vďaka ktorým dokážu znížiť alebo úplne vylúčiť straty zaťažujúce prevádzku a výkon stroja. Zameriame sa na prestoje súvisiace s poruchami strojov, na čas na zoraďovanie a nastavovanie parametrov.

Nezabudneme ani na straty spôsobené predurčeniami vo výkone zariadení, krátkodobé výpadky, straty rýchlosti výrobných zariadení, kvalitatívne dôsledky procesných chýb (nekvalita), zníženie výkonu vo fáze nábehu výrobných procesov, technologické skúšky.

Venovať sa budeme aj skorému odhaľovaniu abnormalít v chode zariadenia, rýchlej reakcia na abnormality a aplikácii osvojených postupov na pracoviskách účastníkov seminára.

Kliknite sem pre detailný program seminára.

 

Komu je seminár určený:

Seminár TPM – Totálne produktívna údržba je určený hlavne manažérom výroby a údržby, technológom a procesným inžinierom. Zaujme ľudí, ktorí chcú aktívne zdokonaľovať vnútropodnikové procesy a zabezpečiť plynulú výrobu.

 

Ďalšie informácie:

Po absolvovaní e-Seminára vám zašleme CERTIFIKÁT, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

Program celodenného seminára (9:00-15:30)

 

   • Čo je TPM? Popis metodiky.
   • Autonómna, preventívna a prediktívna údržba. Manažment náradia.
   • Ako dosiahnuť vysokú produktivitu – príčiny porúch a chýb, prečo, kedy a ako urobiť údržbu.
   • Interakcia človek – stroj. Súčinnosť výroby a údržby.
   • Zvyšovanie efektívnosti strojov a zariadení – 6 najväčších strát, výpočet ukazovateľov, určenie celkovej efektívnosti zriadenia (CEZ, resp. OEE), stanovenie cieľov zlepšovania.
   • Nástroje a postupy uplatnenia TPM v praxi – určenie kritických miest, zostavenie časového plánu, realizácia, kontrola.
   • Ako implementovať TPM v podniku.
   • Aplikácia osvojených postupov na pracoviská účastníkov školenia.

Vladimír Ušák

Vladimír Ušák rozvíja metódy štíhlej výroby a logistiky. Je skúseným trénerom s dvadsaťpäťročnou podnikovou praxou. Pracuje pre najvýznamnejšie výrobné a logistické spoločnosti na Slovensku a Českej republike. Vedie optimalizačné projekty vo výrobných podnikoch a spoločnostiach zameraných na služby, moderuje workshopy zamerané na zlepšenie produktivity, kvality a organizácie práce s nadväznosťou na ciele spoločnosti a motiváciu pracovníkov.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

179 EUR
bez DPH