Vedenie ľudí vo výrobe a v sklade: Legislatívne mantinely aj prax

Vedenie ľudí vo výrobe a v sklade: Legislatívne mantinely aj prax

"Zamestnávanie" živnostníkov – Manažment ľudí vo výrobe – Porušenie pracovnej disciplíny - Whistleblowing

Termín: 24. 10. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Aké zásady platia pri znížení fluktuácie v priemysle? Viete, aké porušenia pracovnej disciplíny Vám umožňujú zamestnanca prepustiť? Kedy mu musíte dať napomenutie? Ako postupovať, pokiaľ spolupracujete so živnostníkmi? Poznáte ich práva, povinnosti či špecifiká tohto obchodného vzťahu? POZOR, živnostník nie je Váš zamestnanec. Hrozí Vám pokuta aj súd!

Nie len o tom, ale aj o novele oznamovania protispoločenskej činnosti a iných povinnostiach v priemyselných firmách sa dozviete na našom podujatí!

Prihláste aj svojho kolegu a získajte obaja zľavu 15 % ! 

199 EUR
bez DPH

CIELE podujatia:

Účastníci seminára získajú inšpiráciu a návod, ako skvalitniť svoju prevádzku správne nastavenými personálnymi postupmi a procesmi (požadovaný výkon a správanie zamestnancov, motivačné postupy, vzdelávanie a rozvoj a efektívne odmeňovanie zamestnancov).

Cieľom podujatia je tiež poskytnúť odpovede na všeobecné kľúčové otázky pre vašu prax – dozviete sa, čo je nelegálne zamestnávanie, kde leží hranica medzi legálnym a nelegálnym využívaním obchodnoprávnych vzťahov a aké sankcie hrozia v prípade nelegálneho využívania obchodnoprávnych vzťahov. Vysvetlíme vám vzťah zamestnávateľa a pracovníka, ktorý vykonáva prácu na základe živnosti.

Obzvlášť dnes, keď je na trhu nedostatok pracovníkov v robotníckych pozíciách, je veľmi dôležité udržať si, ale aj získať kvalitných ľudí. Cieľom je ukázať Vám, akým spôsobom môžete motivovať svojich zamestnancov a efektívnejšie s nimi komunikovať. Dokážete tak vytvoriť lepšiu atmosféru vo firme, v ktorej sa Vaši ľudia budú cítiť dobre.

 

Výhody podujatia: 

  • cenné informácie pre personalistov i vedúcich výroby v každom bode programu,

  • lektori upozornia na časté chyby v praxi manažérov a uvedú spôsoby ich nápravy,

  • môžete konzultovať svoje problémy a dostať na ne riešenia od skúsených odborníkov,

  • môžete zdieľať svoje skúsenosti a postrehy s inými kolegami,

  • získate cenné kontakty na odborníkov, na ktorých sa môžete aj neskôr pri svojej práci obrátiť.

Kliknite sem pre detailný program.

 Pre koho je podujatie určené: 

Ďalšie informácie:

Ako účastník odborného stretnutia získate CERTIFIKÁT o jej absolvovaní. V cene konferencie sú podkladové materiály, nahrávka z podujatia dostupná po dobu 1 mesiaca a možnosť dodatočného položenia otázok lektorom, do 14 dní od konania. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

TÉMY konferencie (09:00 - 16:00):

 

Novela od 1.7.2023: Zabezpečenie možnosti oznamovať protispoločenskú činnosť

 Dr. Jozef Sýkora, MBA

Novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti prináša viacero zásadných zmien v agende ochrany oznamovateľov, ktorí v práci upozornia na nezákonné činnosti. Okruh "whistleblowerov", ktorí budú môcť získať ochranu štátu sa rozšíri. Zvýšia sa aj viaceré pokuty za porušovanie zákona. Tieto a ďalšie zmeny priniesla novela účinná od 1. júla 2023. Platí pre všetky firmy nad 50 zamestnancov!

 

Manažment zamestnancov v operatíve: 5 tipov ako zastaviť fluktuáciu

Martin Hradský

Chýbajú Vám šikovní ľudia vo výrobe? Premýšľate, ako si udržať nových, ale aj zabehnutých zamestnancov? Sú Vaši zamestnanci demotivovaní, frustrovaní či vyhorení a nevydržia dlho na jednom mieste? Vhodnou komunikáciou s nováčikmi dosiahnete, že sa vo firme budú cítiť dobre, a zabezpečíte si ich lojálnosť. Zároveň Vám ukážeme, ako efektívne pracovať a komunikovať s už zabehnutými pracovníkmi vo výrobe, a tak predchádzať ich frustrácii.

 

 "Zamestnávanie" živnostníkov v priemysle: Riziká a hrozby

JUDr. Zdenka Dvoranová

Je možné zamestnať namiesto zamestnanca živnostníka? Aké sú pravidlá a možnosti uzatvárania obchodnoprávnych zmlúv s poskytovateľmi rôznych služieb a činností (SZČO) a kedy už je potrebné uzatvoriť pracovný pomer na tieto činnosti? Ako túto situáciu v súvislosti so Zákonníkom práce riešia inšpektoráty práce a aké sú sankcie pre rok 2023 a 2024?

 

Porušenia pracovnej disciplíny v zmysle Zákonníka práce a ich riešenie

Mgr. Beata Kartíková

Má obec zmluvnú voľnosť v postavení verejného obstarávateľa?Nakladanie s majetkom obcí vs. pravidlá verejného obstarávania pri stavebných úpravách nájomcu na predmete nájmu a uzatváraní nájomnej zmluvy.Rozhodovacia prax Úradu pre verejné obstarávanie. 

 

Časový harmonogram podujatia

 8:45 –  8:55

prihlasovanie účastníkov a technická skúška

  9:00 – 12:00

Dopoludňajší blok s diskusiami

12:00 - 12:30

prestávka na obed

12:30 - 16:00

Popoludňajší blok s diskusiami

16:00

záver a ukončenie podujatia

Zmena programu konania vyhradená.

 

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Dr. Jozef Sýkora, MBA pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Lektor je prednášajúcim celoživotného vzdelávania kontrolórov a garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Martin Hradský

Martin Hradský

Martin Hradský sa dlhodobo venuje systémom zlepšovania. Je nezávislý konzultant a lektor, ktorý sa podieľa na optimalizačných projektoch v rôznych výrobných firmách v Českej republike, aj na Slovensku. Pôsobí aj v úlohe interného manažéra. Venuje sa metódam štíhlych výrobných procesov (LEAN) vo výrobných firmách, prostredníctvom workshopov a tréningov. V rámci nich učí zamestnancov prinášať zlepšovacie návrhy a eliminovať plytvanie. V súčasnosti vedie najmä in-house školenia pre manažment firiem.

Mgr. Beáta Kartíková

Beáta Kartíková je advokátkou a konzultantom, pričom poskytuje poradenstvo s primárnou špecializáciou na oblasť pracovného práva a s ním súvisiacich pracovnoprávnych vzťahov a oblasť ľudských zdrojov.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

199 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout