Vzdelávací kurz: Certifikovaný špecialista pre odpadové hospodárstvo podľa nového zákona o odpadoch

Vzdelávací kurz: Certifikovaný špecialista pre odpadové hospodárstvo podľa nového zákona o odpadoch

5 praktických modulov vzdelávania, ktoré Vás pripravia na nové povinnosti pre správne nakladanie s odpadmi a obalmi

Termín: 12. 4. 2016 – 22. 5. 2016
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

 
Problematika odpadového hospodárstva je plná zložitej legislatívy s množstvom predpisov, vyhlášok a nariadení, ktoré od 1. 1. 2016 mení nový zákon o odpadoch. Aby ste sa v oblasti OH vyznali, ponúkame Vám ucelený vzdelávací program, ktorý Vám krok za krokom vysvetlí ako viesť evidenciu v oblasti odpadov a obalov po novom, ako vypĺňať evidenčné listy či ako podávať ročné a štvrťročné hlásenia.
 

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu "Certifikovaný špecialista pre odpadové hospodárstvo podľa nového zákona o odpadoch od 1. 1. 2016" je poskytnúť účastníkom ucelený vzdelávací program, ktorý im zrozumiteľne krok za krokom vysvetlí nové povinnosti v oblasti nakladania s odpadmi a obalmi, ako viesť evidenciu a ako vypĺňať evidenčné listy, ako podávať ročné a štvrťročné hlásenia.

 

Predmetom vzdelávania bude komentár k legislatíve, ale aj príklady najčastejších nedostatkov a chýb pri nakladaní s odpadmi, obalmi a odpadmi z obalov, príklady najfrekventovanejších žiadostí na nakladanie s odpadmi, príklady vypĺňania hlásení, otázky a odpovede.

Kurz je rozdelený do piatich, na seba nadväzujúcich modulov tak, aby zastrešil celú novú problematiku odpadového hospodárstva. Zahŕňa rôzne formy vzdelávania, ktoré sú navrhnuté tak, aby šetrili čas účastníkov a zároveň im priniesli čo najviac praktických informácií.

 

Účastníkom poskytneme kombináciu odborných seminárov, webinárov a skrípt s obsahom praktických príkladov a vzorov, pripravovaných fundovaným odborníkom z praxe, ktorý zaručuje správnosť a aktuálnosť poskytovaných podkladov.

Kurz je ukončený záverečným online testom. Na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu je potrebné v teste dosiahnuť minimálne 70 % správnych odpovedí.

 

Kliknite sem pre detailný Program kurzu.

Komu je kurz určený:

Kurz „Certifikovaný špecialista pre odpadové hospodárstvo podľa nového zákona o odpadoch" je určený predovšetkým pre environmentálnych inžinierov, environmentálnych špecialistov, referentov pre životné prostredie, ale aj pre starostov, konateľov a riaditeľov firiem, ktorí sú zodpovední za dodržiavanie legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu dostanete CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o odbornom vzdelávaní. V cene kurzu sú výučbové materiály k jednotlivým modulom, realizácia a vyhodnotenie záverečného testu. Na získanie osvedčenia je potrebné zodpovedať správne 70 % otázok záverečného testu. Obchodné podmienky nájdete tu.

Časový harmonogram kurzu:

 

Modul č. 1:

Celodenný seminár (utorok 12. 4. 2016, 9:00 - 15:30 hod.)

Téma: Všeobecné povinnosti pri nakladaní s odpadmi

 • Prehľad právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi platné do 31.12.2015 a od 1.1.2016

 • Základné definície v oblasti nakladania s odpadmi

 • Povinnosti firiem pri nakladaní s odpadmi

 • Identifikácia a príklady najčastejších nedostatkov pri nakladaní s odpadmi

 • Súhlasy na nakladanie s odpadmi, forma a obsah žiadosti na ich vybavenie

 • Rozsah sankcií za neplnenie ustanovení zákona

   

Modul č. 2:

Skriptá - samoštúdium (13. 4. - 25. 4. 2016)

Téma: Nakladanie s odpadmi a vyhradenými prúdmi odpadov – praktické príklady

 • Príklady najčastejších nedostatkov pri nakladaní s odpadmi a návod zosúladenia s ustanovením zákona o odpadoch

 • Príklady obsahu najfrekventovanejších žiadostí na nakladanie s odpadmi a návod na ich vybavenie

 • Príklady najčastejších nedostatkov pri nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov a návod zosúladenia s ustanovením zákona

 • Záväzné limity zhodnotenia a recyklácie – komentár a príklady plnenia

 • Evidencia vyhradených druhov odpadov a podávanie hlásení – návod vedenia a príklady vyplňovania tlačív

 

Modul č. 3:

Webinár (utorok 26. 4. 2016, 10:00 - 11:30 hod.)

Téma: Vedenie evidencií odpadov

 • Prehľad všetkých evidencií pri nakladaní s odpadmi

 • Spôsob vedenia evidencie odpadov

 • Vypĺňanie Hlásenia o vzniku odpadov a nakladaním s ním

 • Evidencia a Hlásenie o objeme výroby, dovoze, vývoze a reexporte

 • Evidencia o zbere vrátane výkupu niektorých odpadov

 

Modul č. 4:

Celodenný seminár (streda 4. 5. 2016, od 9:00 - 15:30 hod.)

Téma: Nakladanie s obalmi a odpadmi z obalov

 • Prehľad právnych predpisov v oblasti nakladania s obalmi a odpadmi z obalov s poukázaním na posledné zmeny a pripravované zmeny

 • Základné definície v oblasti nakladania s obalmi a odpadmi z obalov

 • Povinnosti firiem pri nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov

 • Identifikácia a príklady najčastejších nedostatkov pri nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov

 • Limita zhodnotenia a recyklácie – príklady plnenia

 • Evidencia obalov a odpadov z obalov a podávanie hlásení – návod vedenia

 • Rozsah dokumentácie potrebnej pre dokladovanie materiálového toku odpadov z obalov

 • Rozsah sankcií za neplnenie ustanovení zákona o obaloch

   

Modul č. 5:

Webinár (piatok 13. 5. 2016, 10:00 - 11:30 hod.)

Téma: Vedenie evidencie obalov a odpadov z obalov a ďalších vyhradených prúdov odpadov

 • Spôsob vedenia evidencie obalov a odpadov z obalov – príklad vyplňovania

 • Vypĺňanie Hlásenia o vzniku odpadov a nakladaním s ním

 • Rozsah dokumentácie potrebnej pre dokladovanie materiálového toku odpadov z obalov

 • Spôsob vedenia evidencie a podávanie hlásení ďalších vyhradených prúdov odpadov

 

Záverečný online test s výberom odpovedí (do 22. 5. 2016)

 

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Bratislava, Premium business hotel

Bratislava, Premium business hotel

Priekopy 20/A, Bratislava 82108

Premium**** business hotel Bratislava

Moderný mestský typ hotela s výbornou polohou v Bratislave v mestskej časti Ružinov pri Bajkalskej ulici v blízkosti centra mesta.

Výborná dopravná dostupnosť, klimatizované priestory, rodinná atmosféra.

  

Adresa:

Priekopy 20/A 821 08 Bratislava

tel.: +421 4949-1055

www.hotel-premium.sk

 

MHD:

8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m

č.74 zastávka Drieňová – cca 90 m

alebo zastávka Bajkalská – 250 m

 

Parkovisko:

Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí pred

hotelom a na uzavretom hotelovom dvore.