Vzdelávací kurz: Certifikovaný špecialista pre odpadové hospodárstvo

Vzdelávací kurz: Certifikovaný špecialista pre odpadové hospodárstvo

6 praktických modulov vzdelávania pre správne nakladanie s odpadmi a obalmi

Termín: 26. 2. 2015 – 12. 4. 2015
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Chcete mať prehľad vo všetkých povinnostiach a úlohách, ktoré je vaša organizácia povinná plniť na úseku odpadového hospodárstva?

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu "Certifikovaný špecialista pre odpadové hospodárstvo" je poskytnúť účastníkom ucelený vzdelávací program, ktorý im zrozumiteľne krok za krokom vysvetlí povinnosti v oblasti nakladania s odpadmi a obalmi, ako viesť evidenciu a ako vypĺňať evidenčné listy, ako podávať ročné a štvrťročné hlásenia.

Predmetom vzdelávania bude komentár k legislatíve, ale aj príklady najčastejších nedostatkov a chýb pri nakladaní s odpadmi, obalmi a odpadmi z obalov, príklady najfrekventovanejších žiadostí na nakladanie s odpadmi, príklady vypĺňania hlásení, otázky a odpovede.

Kurz je rozdelený do šiestich, na seba nadväzujúcich modulov tak, aby zastrešil celú problematiku odpadového hospodárstva. Zahŕňa rôzne formy vzdelávania, ktoré sú navrhnuté tak, aby šetrili čas účastníkov a zároveň im priniesli čo najviac praktických informácií.

Účastníkom poskytneme kombináciu odborných seminárov, webinárov a skrípt s obsahom praktických príkladov a vzorov, pripravovaných fundovaným odborníkom z praxe, ktorý zaručuje správnosť a aktuálnosť poskytovaných podkladov.

Kurz je ukončený záverečným online testom. Na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu "Certifikovaný špecialista pre odpadové hospodárstvo" je potrebné v teste dosiahnuť minimálne 70 % správnych odpovedí.

Kliknite sem pre detailný Program kurzu "Certifikovaný špecialista pre odpadové hospodárstvo".

Komu je kurz určený:

Kurz „Certifikovaný špecialista pre odpadové hospodárstvo" je určený predovšetkým pre environmentálnych inžinierov, environmentálnych špecialistov, referentov pre životné prostredie, ale aj pre starostov, konateľov a riaditeľov firiem, ktorí sú zodpovední za dodržiavanie legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu dostanete CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o odbornom vzdelávaní. V cene kurzu sú výučbové materiály k jednotlivým modulom, realizácia a vyhodnotenie záverečného testu. Na získanie osvedčenia je potrebné zodpovedať správne 70 % otázok záverečného testu. Obchodné podmienky nájdete tu.

Časový harmonogram kurzu:

 

 

Modul č. 1:

Celodenný seminár (štvrtok 26. 2. 2015, 9:00 - 15:30 hod.)

Téma: Nakladanie s odpadmi

 • Prehľad právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi (posledné zmeny a pripravované novelizácie)
 • Základné definície v oblasti nakladania s odpadmi
 • Povinnosti firiem pri nakladaní s odpadmi
 • Nakladanie s vybranými komoditami (opotrebované batérie a akumulátory, staré vozidlá, elektroodpad)
 • Sankcie za nedodržiavanie ustanovení zákona
 • Odborná diskusia s lektorom

 

Modul č. 2:

Skriptá - samoštúdium (2. 3. - 8. 3. 2015)

Téma: prax nakladania s odpadmi

 • Podrobné odborné prehľady a návody ako nakladať s odpadmi
 • Príklady najčastejších nedostatkov pri nakladaní s odpadmi
 • Príklady obsahu najfrekventovanejších žiadostí na nakladanie s odpadmi

 

Modul č. 3:

Webinár (pondelok 9. 3. 2015, 10:00 - 11:30 hod.)

Téma: vedenie evidencie odpadov a reporting

 • Praktický návod na vedenie evidencie odpadov, doplnený názorným materiálom
 • Ukážka vypĺňania hlásenia o vzniku odpadov
 • Upozornenia na najčastejšie chyby vyskytujúce sa v praxi
 • Konzultácia s lektorom prostredníctvom chatu

 

Modul č. 4:

Celodenný seminár (pondelok 16. 3. 2015, od 9:00 - 15:30 hod.)

Téma: nakladanie s obalmi a odpadmi z obalov

 • Prehľad právnych predpisov v oblasti nakladania s obalmi a odpadmi z obalov

 • Základné definície
 • Povinnosti firiem pri nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov
 • Limity zhodnotenia a recyklácie
 • Sankcie za neodržiavanie ustanovení zákona
 • Odborná diskusia s lektorom

 

Modul č. 5:

Skriptá - samoštúdium (20. 3. - 29. 3. 2015)

Téma: prax nakladania s obalmi a odpadmi z obalov

 • Podrobné odborné prehľady a návody ako nakladať s obalmi
 • Príklady najčastejších nedostatkov pri nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov
 • Otázky a odpovede

 

Modul č. 6:

Webinár (pondelok 30. 3. 2015, 10:00 - 11:30 hod.)

Téma: vedenie evidencie obalov a odpadov z obalov

 • Praktický návod na vedenie evidencie obalov, doplnený názorným materiálom
 • Príklad vypĺňania hlásenia o vzniku odpadov z obalov
 • Upozornenia na najčastejšie chyby vyskytujúce sa v praxi
 • Konzultácia s lektorom prostredníctvom chatu

 

Záverečný online test s výberom odpovedí (do 12. 4. 2015)

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Bratislava, Premium business hotel

Bratislava, Premium business hotel

Priekopy 20/A, Bratislava 82108

Premium**** business hotel Bratislava

Moderný mestský typ hotela s výbornou polohou v Bratislave v mestskej časti Ružinov pri Bajkalskej ulici v blízkosti centra mesta.

Výborná dopravná dostupnosť, klimatizované priestory, rodinná atmosféra.

  

Adresa:

Priekopy 20/A 821 08 Bratislava

tel.: +421 4949-1055

www.hotel-premium.sk

 

MHD:

8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m

č.74 zastávka Drieňová – cca 90 m

alebo zastávka Bajkalská – 250 m

 

Parkovisko:

Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí pred

hotelom a na uzavretom hotelovom dvore.