Vzdelávací kurz: Certifikovaný špecialista pre odpadové hospodárstvo

Vzdelávací kurz: Certifikovaný špecialista pre odpadové hospodárstvo

5 praktických modulov vzdelávania, ktoré Vás pripravia na nové povinnosti pre správne nakladanie s odpadmi a obalmi

Termín: 6. 4. 2017 – 14. 5. 2017
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Problematika odpadového hospodárstva je plná zložitej legislatívy s množstvom predpisov, vyhlášok a nariadení, ktoré od 1. 1. 2016 zmenili zákon o odpadoch. Aby ste sa v oblasti OH vyznali, ponúkame Vám ucelený vzdelávací program, ktorý Vám krok za krokom vysvetlí ako viesť evidenciu v oblasti odpadov a obalov po novom, ako vypĺňať evidenčné listy či ako podávať ročné ohlásenia. 
 

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu "Certifikovaný špecialista pre odpadové hospodárstvo" je poskytnúť účastníkom ucelený vzdelávací program, ktorý im zrozumiteľne krok za krokom vysvetlí nové povinnosti v oblasti nakladania s odpadmi a obalmi, ako viesť evidenciu a ako vypĺňať evidenčné listy, ako podávať ročné a štvrťročné hlásenia.

 

Predmetom vzdelávania bude komentár k legislatíve, ale aj príklady najčastejších nedostatkov a chýb pri nakladaní s odpadmi, obalmi a odpadmi z obalov, príklady najfrekventovanejších žiadostí na nakladanie s odpadmi, príklady vypĺňania hlásení, otázky a odpovede.

Kurz je rozdelený do piatich, na seba nadväzujúcich modulov tak, aby zastrešil celú novú problematiku odpadového hospodárstva. Zahŕňa rôzne formy vzdelávania, ktoré sú navrhnuté tak, aby šetrili čas účastníkov a zároveň im priniesli čo najviac praktických informácií.

 

Účastníkom poskytneme kombináciu odborných seminárov, webinárov a skrípt s obsahom praktických príkladov a vzorov, pripravovaných fundovaným odborníkom z praxe, ktorý zaručuje správnosť a aktuálnosť poskytovaných podkladov.

Kurz je ukončený záverečným online testom. Na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu "Certifikovaný špecialista pre odpadové hospodárstvo" je potrebné v teste dosiahnuť minimálne 70 % správnych odpovedí.

 

Kliknite sem pre detailný Program kurzu "Certifikovaný špecialista pre odpadové hospodárstvo".

Komu je kurz určený:

Kurz „Certifikovaný špecialista pre odpadové hospodárstvo" je určený predovšetkým pre environmentálnych inžinierov, environmentálnych špecialistov, referentov pre životné prostredie, ale aj pre starostov, konateľov a riaditeľov firiem, ktorí sú zodpovední za dodržiavanie legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu dostanete CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o odbornom vzdelávaní. V cene kurzu sú výučbové materiály k jednotlivým modulom, realizácia a vyhodnotenie záverečného testu. Na získanie osvedčenia je potrebné zodpovedať správne 70 % otázok záverečného testu. Obchodné podmienky nájdete tu.

Časový harmonogram kurzu:


Modul 1

6. 4. 2017; 9,00 - 15,30 hod.

6. 4. 2017; 9,00 - 15,30 hod.

Celodenný seminár na tému ,,Všeobecné povinnosti pri nakladaní s odpadmi"

• Prehľad právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi platné od 1.1.2016

• Základné definície a pravidlá v oblasti nakladania s odpadmi

• Povinnosti firiem pri nakladaní s odpadmi

• Identifikácia a príklady najčastejších nedostatkov pri nakladaní s odpadmi

• Súhlasy na nakladanie s odpadmi, forma a obsah žiadosti na ich vybavenie

• Rozsah sankcií za neplnenie ustanovení zákona

 

Modul 2

6. 4. – 19. 4. 2017

Skriptá: Nakladanie s odpadmi a vyhradenými prúdmi odpadov – praktické príklady

• Príklady najčastejších nedostatkov pri nakladaní s odpadmi a návod zosúladenia s ustanovením zákona o odpadoch

• Príklady obsahu najfrekventovanejších žiadostí o udelenie súhlasu na nakladanie s odpadmi a návod na ich vybavenie

• Príklady najčastejších nedostatkov pri nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov a návod zosúladenia s ustanovením zákona

• Záväzné limity zhodnotenia a recyklácie – komentár a príklady plnenia

• Evidencia vyhradených druhov odpadov a podávanie ohlásení – návod vedenia a príklady vyplňovania tlačív

 

Modul 3

20. 4. 2017, 10,00 hod. – 11,30 hod.

Webinár: Evidencia odpadov a Ohlasovanie údajov

• Prehľad všetkých evidencií pri nakladaní s odpadmi

• Spôsob vedenia evidencie odpadov

• Vypĺňanie Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaním s ním

• Evidencia a Ohlásenie o objeme výroby, dovoze, vývoze a reexporte

• Evidencia o zbere vrátane výkupu niektorých odpadov

 

Modul 4

27. 4. 2017; 9,00 – 15,30 hod.

Celodenný seminár na tému „Rozšírená zodpovednosť výrobcov a nakladanie s vyhradenými druhmi odpadov“

• Prehľad právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva s poukázaním na posledné zmeny a pripravované zmeny

• Základné definície v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov a vyhradených výrobkov

• Povinnosti výrobcov vyhradených výrobkov

• Identifikácia a príklady najčastejších nedostatkov pri nakladaní s vyhradenými výrobkami a odpadmi z vyhradených výrobkov

• Limita zhodnotenia a recyklácie – príklady plnenia

• Evidencia obalov a odpadov z obalov a podávanie hlásení – návod vedenia

• Rozsah sankcií za neplnenie ustanovení zákona o odpadoch pre predmetnú oblasť

 

Modul 5

4. 5. 2017, 10,00 hod. – 11,30 hod.

Webinár: Vedenie evidencie vyhradených druhov výrobkov a odpadov z nich (obalov a odpadov z obalov, ...)

• Spôsob vedenia evidencie vyhradených druhov výrobkov a odpadov z nich – rozsah podľa zastúpených účastníkov

• Vypĺňanie Ohlásení

 

Záverečný online test s možnosťou výberu odpovedí do 14. 5. 2017

Záverečný test je potrebné vypracovať najneskôr do 14. 5. 2017. Na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu je potrebné v teste dosiahnuť minimálne 70 % správnych odpovedí.

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Bratislava, Premium business hotel

Bratislava, Premium business hotel

Priekopy 20/A, Bratislava 82108

Premium**** business hotel Bratislava

Moderný mestský typ hotela s výbornou polohou v Bratislave v mestskej časti Ružinov pri Bajkalskej ulici v blízkosti centra mesta.

Výborná dopravná dostupnosť, klimatizované priestory, rodinná atmosféra.

  

Adresa:

Priekopy 20/A 821 08 Bratislava

tel.: +421 4949-1055

www.hotel-premium.sk

 

MHD:

8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m

č.74 zastávka Drieňová – cca 90 m

alebo zastávka Bajkalská – 250 m

 

Parkovisko:

Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí pred

hotelom a na uzavretom hotelovom dvore.