Vzdelávací kurz: Kvalifikovaný manažér výroby

Vzdelávací kurz: Kvalifikovaný manažér výroby

Minimalizovanie plytvania - Štíhle výrobne procesy (LEAN) - Zvýšenie efektivity produkcie - Motivácia zamestnancov

Termín: 21. 10. 2020 – 18. 11. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

V rámci vzdelávacieho kurzu si precvičíme pokročilé metódy štíhlej výroby a iných metód optimalizácie výrobných procesov (KAIZEN, SMED,..). Predstavíme si ich klady, ale aj kritické miesta. Ukážeme si pokročilejšie možnosti, ako znižovať plytvanie v podniku s hlavným zameraním na vylepšovanie a zefektívňovanie procesov.
Súčasťou budú aj manažérske technicky vo vedení ľudí. Chýba vašim zamestnancom motivácia? Radi by ste zlepšili komunikáciu v tíme? Poradíme vám ako na to!

649 EUR
bez DPH

Prezenčne alebo online? Je to na vás!

Pokiaľ sa nechcete či nemôžete zúčastniť prezenčného seminára z dôvodu nariadenia zamestnávateľa, karantény a pod., o svoj seminár neprídete! Sprostredkujeme Vám priamy prenos, ktorý si jednoducho pustíte na svojom PC, notebooku alebo telefóne. Neprídete ani o možnosť klásť lektorovi otázky. Pokiaľ už teraz viete, že využijete možnosť priameho prenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „priamy prenos“.

 VÝHODY KURZU:

 • Získate praktické skúsenosti s riadením a optimalizáciou výrobných procesov.
 • Naučíte sa rozpoznať a kvantifikovať primárne príčiny plytvania vo výrobnom procese.
 • Zoznámite sa s účinnými metódami a nástrojmi z oblasti štíhlej výroby, ktoré Vám pomôžu zvýšiť flexibilitu produkcie a obmedziť plytvanie zdrojmi.
 • Naučíte sa správne viesť a motivovať svojich podriadených k zlepšovaniu ako výrobných procesov, tak komunikácie a riešení problémov vo vnútri pracovného kolektívu.
 • Zistíte, ako prekonávať bariéry medzi manažmentom a líniovými pracovníkmi. 
 • Inšpirujete sa konkrétnymi prípadovými štúdiami realizácie odporúčaných postupov v prostredí slovenských firiem.
 • Naučíte sa, ako získané znalosti previesť do praxe a posúvať ich svojim kolegom.

  

VZDELÁVACIE TECHNIKY KURZU:

 • 3 jednodňové prezenčné semináre
 • 2 online webináre
 • Podkladové materiály stiahnuteľné z privátnej stránky kurzu
 • Nahrávka webinárov, dostupná nasledujúce 3 mesiace na privátnej stránke
 • Praktické úlohy pre účastníkov na prípravu podkladov z vlastnej praxe
 • Záverečný test znalostí a zručností.

Na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu je potrebné v teste dosiahnuť minimálne 70% správnych odpovedí.

 

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je pomôcť účastníkom objaviť a odstrániť zdroje plytvania časom (prestoje, čakanie na dodanie materiálu, prácu a pod.), materiálom (opravy a prepracovanie, zbytočne veľké zásoby, nadbytočná výroba) a ľudskými zdrojmi (nevyužitá kreativita zamestnancov).

Predstavíme a precvičíme si pokročilé metódy, vďaka ktorým ušetríte čas, efektívnejšie využijete vaše stroje a dosiahnete prehľadnejšie pracovisko a disciplinovanejších zamestnancov. 

Na kurze získate praktické rady ako zvýšiť flexibilitu, dodržiavať aj ambicióznejšie termíny, stmeliť individualistické pracovné kolektívy, pozitívne ovplyvniť mieru nasadenia, spolupráce a komunikácie na výrobnom úseku a vďaka tomu ustáť neustály tlak na zvyšovanie efektivity výroby a znižovanie výrobných nákladov.

Získate praktické skúsenosti s plánovaním, riadením a optimalizáciou výrobných procesov, a zároveň sa zoznámite s účinnými metódami a nástrojmi z oblasti štíhlej výroby, ktoré Vám pomôžu zvýšiť flexibilitu produkcie a obmedziť plytvanie zdrojmi. Inšpirujete sa konkrétnymi prípadovými štúdiami realizácie odporúčaných postupov v prostredí slovenských firiem.

 

Podrobný obsah a program vzdelávacieho kurzu "Kvalifikovaný manažér výroby" nájdete pod týmto odkazom.

 

Komu je kurz určený:

Kurz "Kvalifikovaný manažér výroby" je určený pre všetkých, ktorí sa podieľajú na riadení výroby a majú bytostný záujem o elimináciu problémov a konfliktov na pracovisku, zvyšovanie flexibility a produktivity produkcie, presnom plánovanie a logistike a nasadenie moderných metód riadenia výroby (LEAN). Kurz reaguje na aktuálne problémy vo výrobných firmách - nízku motivovanosť a aktivitu zamestnancov, neochotu čokoľvek zlepšovať, zlú komunikáciu naprieč firmou, neplnenie plánov a úloh a ďalšie. Explicitne je určený majstrom, vedúcim robotníckych kolektívov, manažérom výroby i vedúcim pracovníkom zodpovedným za výsledky výrobného oddelenia ako celku.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu dostanete CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o odbornom vzdelávaní. V cene kurzu sú výučbové materiály k jednotlivým modulom, občerstvenie a teplý obed. Na získanie osvedčenia je potrebné zodpovedať správne 70% otázok záverečného testu. Obchodné podmienky sú vám dispozícii tu.

Obsahová štruktúra vzdelávacieho kurzu:

 

Modul č. 1: Celodenný seminár (streda 21. 10. 2020, 9:00 - 15:30 hod.)

Metódy priemyselného inžinierstva

 1. Metódy 5S, SMED, TPM, KAIZEN, TQM.
 2. Použitie metód v praxi, ich výhody a problematické miesta.
 3. Praktický tréning vybraných metód.
 4. Zadanie domácej úlohy č. 1: Návrh zavedenia vybranej metódy do podnikovej praxe účastníkov.

 

Modul č. 2: Webinár (online formou, streda 28. 10. 2020, 10:00 - 11:30 hod.)

 1. Vyhodnotenie domácej úlohy č. 1.
 2. Prezentácia vzorového riešenia.
 3. Odpovedanie otázok a diskusia s účastníkmi.

 

Modul č. 3: Celodenný seminár (streda 4. 11. 2020, 9:00 - 15:30 hod.)

Vedenie ľudí vo výrobe - pokročilé manažérske techniky

 1. Vedúci zamestnanec a jeho rola.
 2. Zlepšenie komunikácie naprieč podnikom.
 3. Štýly vedenia a ich použitie v praxi účastníkov.
 4. Ako nastaviť a zefektívniť tímovú spoluprácu.
 5. Motivácia podriadených s ohľadom na aktuálnu situáciu.
 6. Time management - ako mať dostatok času na skutočnú náplň svojej práce.
 7. Zadanie domácej úlohy č. 2: Zamyslenie sa a návrh oblastí pre zlepšenie vo vedení ľudí (v manažérskej práci).

 

Modul č. 4: Webinár (online formou, streda 11. 11. 2020, 10:00 - 11:30 hod.)

 1. Vyhodnotenie domácej úlohy č. 2.
 2. Prezentácia vzorového riešenia.
 3. Odpovedanie na otázky a diskusia s účastníkmi.

 

Modul č. 5: Celodenný seminár (štvrtok 18. 11. 2020, 9:00 - 15:30 hod.)

Prípadové štúdie - ukážky realizovaných projektov z prostredia výrobných firiem

 1. Praktická prípadová štúdia 
 2. Predstavenie vybraných projektov
 3. Diskusia

  

Záverečný online test s výberom odpovedí (do 27. 11. 2020)

Martin Hradský

Martin Hradský

Martin Hradský sa dlhodobo venuje systémom zlepšovania. Je nezávislý konzultant a lektor, ktorý sa podieľa na optimalizačných projektoch v rôznych výrobných firmách v Českej republike, aj na Slovensku. Pôsobí aj v úlohe interného manažéra. Venuje sa metódam štíhlych výrobných procesov (LEAN) vo výrobných firmách, prostredníctvom workshopov a tréningov. V rámci nich učí zamestnancov prinášať zlepšovacie návrhy a eliminovať plytvanie. V súčasnosti vedie najmä in-house školenia pre manažment firiem.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať, sa včas dozviete

O mieste konania budete informovaný emailom.

649 EUR
bez DPH