Vzdelávací kurz: Riaditeľ školy koučom (Bratislava)

Vzdelávací kurz: Riaditeľ školy koučom (Bratislava)

Odhaľte skryté zákutia riadenia škôl pod vedením lektorky s 11-ročnou praxou riaditeľky.

Termín: 5. 11. 2019 – 3. 12. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Koučing je dnes moderný a bežný prístup pre oblasti ako personalistika, manažment či obchod. Lektorka s 11-ročnou praxou na pozícii riaditeľky školy Vám za 5 týždňov ukáže, ako túto novú metódu vedenia ľudí zaviesť do prostredia školstva! Je to návod, ako viesť rozhovory a riešiť problémy s kolegami, pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami, rodičmi či deťmi. Posuňte sa ľahkood riadenia k vedeniu!

Odmeňujeme za včasné objednanie! Objednajte do 30. 9. 2019 a získajte zľavu 10 %.

Do konca ostáva

Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

549 EUR 495 EUR
bez DPH

Naučte sa koučovať svojich podriadených, kolegov i žiakov

Výhody kurzu: 

 • Ucelený vzdelávací program prevedie účastníkov cez základy koučingu ako nástroja riadenia ľudí
 • Účastníci pochopia význam koučingu ako novej metódy vedenia ľudí, ktorá v súčasnosti naberá na popularite vo svete aj na Slovensku
 • Kurz je zameraný priamo na riadenie škôl – materských, základných aj stredných, bez ohľadu na to, či je zriaďovateľom školy samospráva alebo spadajú do súkromného sektora
 • Autorka a lektorka kurzu pôsobila 11 rokov na poste riaditeľky základnej školy
 • Na kurze získate kvalitne spracované materiály, za aktuálnosť a správnosť ktorých zodpovedá skúsená odborníčka z praxe a profesionálna koučka - členka International Coach Federation a ICF Slovak chapter
 • Počas 5 týždňov sa vytvorí uzavretá skupina riaditeľov a riaditeliek, ktorí tak dostanú šancu nadviazať vzťahy, zdieľať svoje skúsenosti a obohatiť seba i ostatných vo svojej profesii
 • Kurz je plný interakcie a praktických cvičení, kde si koučing a vedenie ihneď vyskúšate

Podrobný obsah a program vzdelávacieho kurzu nájdete pod týmto odkazom.

Komu je kurz určený:

Vzdelávací kurz Riaditeľ školy koučom je vhodný pre riaditeľov a zástupcov všetkých typov škôl (MŠ, ZŠ, SŠ - štátne, súkromné).

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu dostanete CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o odbornom vzdelávaní. V cene kurzu sú výučbové materiály k jednotlivým modulom, občerstvenie a teplý obed, ako aj realizácia a vyhodnotenie záverečného testu. Na získanie osvedčenia je potrebné zodpovedať správne 70 % otázok záverečného testu. Naše obchodné podmienky sú vám dispozícii tu.

Obsahová štruktúra kurzu:

 

Modul č. 1: celodenný seminár na tému Kouč pozícia, Základné koučovacie techniky a nástroje

(utorok 5. november 2019, 9:00 – 15:30 hod.)

 1. Kouč pozícia

 • Aktívne počúvanie ako zručnosť kouča a nácvik aktívneho počúvania
 • História koučingu
 • Rozlíšenie rolí: terapeut, poradca, mentor, tréner
 • Kouč rola
 • Statusový model: poznanie samého seba, aby sa účastníci vedeli vložiť do Kouč pozície a osobnostná diagnostika
 • Pozitívny cieľ a kontrakt ako dôležitá súčasť koučovacieho rozhovoru
 1. Koučovacie techniky a nástroje

 • Koučovacia technika: Metóda GROW – ukážka + nácvik
 • Koučovacia technika: Škálovanie – ukážka techniky + nácvik
 • Koučovacia technika: Kolo rovnováhy – ukážka + nácvik
 • Praktické tréningy koučovacích techník

 

Modul č. 2: ONLINE webinár + Vaše otázky a odpovede

(štvrtok 14. november 2019, trvanie: 1 hodina)

Téma: 11 kompetencií kouča

Počas online webinára máte priestor klásť otázky prostredníctvom chatovacieho okna. Nahrávku webinára máte následne k dispozícii na opakované pozeranie na privátnej stránke kurzu ešte nasledujúce 3 mesiace.

 

Modul č. 3: celodenný seminár na tému Rola a osobnosť, Zvládanie stresu a strachu, Verbálna a neverbálna komunikácia

(utorok 19. november 2019, 9:00 – 15:30 hod.)

 1. Rola a osobnosť 

 • Rola a osobnosť riaditeľa
 • Kvality riaditeľa – pracovné kompetencie
 • Nácvik koučingu na tému: Moje kvality riaditeľa školy
 1. Zvládanie stresu a strachu

 • Vizualizácia – psychologický transformačný proces
 • Nácvik zvládania strachu a stresu pomocou dýchania
 • Koučovacia technika: Zázračná otázka – ukážka + nácvik
 1. Verbálna a neverbálna komunikácia

 • Teória komunikácie prostredníctvom modelu mačka a pes
 • Power póza – nácvik mojej power pózy
 • Dýchanie v stresových situáciách pomocou techniky 4 – 7 – 8
 1. Koučovacie techniky

 • Koučovacia technika: Panel nástrojov – ukážka + nácvik
 • Koučovanie pri konflikte: META – ukážka + nácvik
 • Koučovanie pri konflikte: Prerámcovanie – ukážka + nácvik
   

Modul č. 4: ONLINE webinár + Vaše otázky a odpovede

(štvrtok 28. november 2019, trvanie: 1 hodina)

Téma: Mentorský modul

Lektorka posktytne účastníkom prostredníctvom online webinára mentoring, supervíziu a konzultácie k aktuálnym otázkam z ich praxe

Počas online webinára máte priestor klásť otázky prostredníctvom chatovacieho okna. Nahrávku webinára máte následne k dispozícii na opakované pozeranie na privátnej stránke kurzu ešte nasledujúce 3 mesiace.

 

Modul č. 5: celodenný seminár na tému Projektovanie tímu a facilitácia, Koučovanie pri konflikte, Time management

(utorok 3. december 2019, 9:00 – 15:30 hod.)

 1. Projektovanie tímu a facilitácia

 • Koučovacia technika: Metóda 6 klobúkov – ukážka + nácvik
 • Facilitácia z pohľadu teórie  – Ak pracujete v tíme, môžu byť jedným z najefektívnejších
 • spôsobov koordinácie spoločnej porady
 • Koučovacia technika: Walt Disney metóda – ukážka + nácvik
 • Koučovacia technika: Mentorský stôl – ukážka + nácvik
 1. Time managment

 • Time management z pohľadu teórie
 • Koučovacia technika: Kariérna časová línia – ukážka + nácvik

 

Záverečný online test s výberom odpovedí (vypĺňanie na webe najneskôr do 17. decembra 2019)

PaedDr. Lenka Holíková

PaedDr. Lenka Holíková

Je certifikovaná biznis koučka a certifikovaná lektorka s akreditáciou MŠVVaŠ SR. Počas svojej 11-ročnej kariéry riaditeľky základnej školy sa venovala inovatívnym prístupom vo vzdelávaní a vedení škôl. Dnes koučuje ľudí v biznise aj školstve, a napĺňa si túžbu pomáhať ľuďom dosahovať motivujúce ciele. V úlohe lektorky odovzdáva ďalej svoje manažérske skúsenosti. Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a v roku 2001 úspešne obhájila titul Doktor pedagogiky na Fakulte Všeobecnej psychológie.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať sa včas dozviete

O mieste konanie budete informovaný emailom.

549 EUR 495 EUR
bez DPH