Vzdelávací kurz: Špecialista finančného riadenia a kontrolingu

Vzdelávací kurz: Špecialista finančného riadenia a kontrolingu

5 modulov finančného vzdelávania v príkladoch

Termín: 6. 11. 2019 – 6. 12. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Základnou súčasťou kontrolingu vo firme je jeho finančná zložka. Ak je dobre nastavený, vopred bezpečne signalizuje zhoršujúce sa zdravie spoločnosti, a vtedy je ešte možné identifikovať príčiny a zvrátiť negatívny trend, ktorý môžu spoločnosť ohroziť.
 

Zoberte so sebou kolegu! Druhý a ďalší účastník z jednej spoločnosti získa 50 % zľavu! 

Presná cena po zľave bude uvedená na faktúre.

849 EUR
bez DPH

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu "Špecialista finačného riadenia a kontrolingu" je poskytnúť účastníkom ucelený vzdelávací program, na ktorom budú namiesto komplikovanej teórie riešené konkrétne situácie.

Vzdelávací kurz Vám umožní spoznať metódy finančného kontrolingu, spôsob výberu kľúčových ukazovateľov v rôznych typoch firiem, ako aj postup pri vytvorení finančného kontrolingu.

 

Kurz je rozdelený do piatich, na seba nadväzujúcich modulov tak, aby zastrešil celú problematiku finančného riadenia a kontrolingu. Zahŕňa dve formy vzdelávania, ktoré sú navrhnuté tak, aby šetrili čas účastníkov a zároveň im priniesli čo najviac praktických informácií.

 

Účastníkom poskytneme kombináciu odborných seminárov a webinárov, pripravovaných fundovaným odborníkom z praxe, ktorý zaručuje správnosť a aktuálnosť poskytovaných podkladov. Pútavé semináre sú vedené interaktívnym spôsobom prostredníctvom konkrétnych prípadových štúdií z praxe, ktoré budú účastníci riešiť spolu so skúseným lektorom. Na webinároch budú príklady zo seminára aplikované na konkrétnu firmu. A nebude chýbať úloha na domáce vypracovanie, aby ste sa do problematiky dostali a overili si vedomosti.

 

Kurz je ukončený záverečným online testom. Na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu "Špecialista finančného riadenia a kontrolingu" je potrebné v teste dosiahnuť minimálne 70 % správnych odpovedí.

 

Podrobný obsah a program vzdelávacieho kurzu "Špecialista finančného riadenia a kontrolingu" nájdete v záložke Obsah kurzu.

 

Komu je kurz určený:

Kurz „Špecialista finančného riadenia a kontrolingu" je určený najmä finančným manažérom, zodpovedným za vybudovanie a optimálne nastavenie kontrolingu, ale aj majiteľom firiem, ktorí majú záujem o vyšší ekonomický prospech.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu dostanete CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o odbornom vzdelávaní. V cene kurzu sú výučbové materiály k jednotlivým modulom, realizácia a vyhodnotenie záverečného testu. Na získanie osvedčenia je potrebné zodpovedať správne 70 % otázok záverečného testu. Obchodné podmienky nájdete tu.

 

Modul 1

6. 11. 2019, 9,00 – 15,30 hod.

Celodenný seminár na tému „Analýza hlavných výkazov firmy a výpočet finančných ukazovateľov“

 • Príklad č. 1 – Rýchla analýza hlavných výkazov firmy
 • Príklad č. 2 – Detailný výpočet významných finančných ukazovateľov a ich interpretácia

     2.1. Finančné zdravie a choroby firiem

     2.2. Analýza a vyhodnotenie tvorby hodnoty

     2.3. Analýza a vyhodnotenie rizikovosti

     2.4. Využitie modelu sústavy ukazovateľov

 

Modul 2

13. 11. 2019, 10,00 hod. – 11,30 hod.

Webinár: Praktická ukážka – aplikácia príkladov zo seminára č. 1 vo firme XY

 • Praktická ukážka analýzy hlavných výkazov firmy
 • Praktická ukážka výpočtu finančných ukazovateľov

 

Modul 3

14. 11. 2019 - 19. 11. 2019

Vypracovanie domácej úlohy

 • Finančná analýza modelovej firmy s odporúčaním záverov

  

Modul 4

20 11. 2019, 9,00 – 15,30 hod.

Celodenný seminár na tému „Manažérske výkazy, výpočet trhovej hodnoty firmy, vyhodnotenie výhodnosti investície, tvorba finančného plánu“

 • Príklad č. 1 – Vytvorenie alternatívnych manažérskych výkazov pre interný controlling
 • Príklad č. 2 – Výpočet trhovej hodnoty firmy viacerými metódami a dôsledky vypočítaných hodnôt
 • Príklad č. 3 – Vyhodnotenie výhodnosti investície s použitím klasických i moderných metód
 • Príklad č. 4 – Vytvorenie a hodnotenie finančného plánu

 

Modul 5

27. 11. 2019, 10,00 hod. – 11,30 hod.

Webinár: Praktická ukážka – aplikácia príkladov zo seminára č. 2 vo firme XY

 • Praktická ukážka manažérskych výkazov
 • Praktická ukážka výpočtu trhovej hodnoty firmy
 • Praktická ukážka vyhodnotenia výhodnosti investície
 • Praktická ukážka tvorby finančného plánu

 

 

Záverečný online test s výberom odpovedí (do 6. 12. 2019)

 

Pozn.: Pútavé semináre sú vedené interaktívnym spôsobom prostredníctvom konkrétnych príkladov z praxe, ktoré budú účastníci riešiť spolu so skúseným lektorom.

 

Dr. Milan Veščičík

Milan Veščičík je skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou nielen vo vedení seminárov, ale najmä v oblasti tvorby podnikateľských plánov, stratégií, implementácií controllingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz, optimalizácií a podobných projektov.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať sa včas dozviete

O mieste konanie budete informovaný emailom.

849 EUR
bez DPH