Vzdelávací kurz: Špecialista na odpadové hospodárstvo pre rok 2018

Vzdelávací kurz: Špecialista na odpadové hospodárstvo pre rok 2018

4 praktické moduly vzdelávania, ktoré Vás komplexne pripravia na všetky povinnosti

Termín: 13. 11. 2017 – 17. 12. 2017
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Odpadové hospodárstvo patrí medzi najproblematickejšie a najkomplexnejšie oblasti životného prostredia, kde je jednoduché dostať pokutu aj kvôli malej nepozornosti či nevedomosti. V každej spoločnosti či inštitúcii by mal byť minimálne jeden špecialista na odpady, ktorého neprekvapí žiadna neobvyklá situácia či problém.
Aby ste sa v oblasti odpadového hospodárstva vyznali, ponúkame Vám jeden z najúspešnejších vzdelávacích kurzov, ucelený vzdelávací program, ktorý Vás prevedie touto problematikou pod taktovkou fundovaného odborníka, ktoré Vám dá nielen dobré rady, ale upozorní Vás aj na najčastejšie chyby z praxe.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu "Špecialista na odpadové hospodárstvo pre rok 2018 je poskytnúť účastníkom ucelený vzdelávací program, ktorý im zrozumiteľne krok za krokom vysvetlí všetky povinnosti v oblasti nakladania s odpadmi a obalmi, ako viesť evidenciu a ako vypĺňať evidenčné listy, ako podávať ročné a štvrťročné hlásenia.

 

Predmetom vzdelávania bude komentár k legislatíve, ale aj príklady najčastejších nedostatkov a chýb pri nakladaní s odpadmi, obalmi a odpadmi z obalov, príklady najfrekventovanejších žiadostí na nakladanie s odpadmi, príklady vypĺňania hlásení, otázky a odpovede.

 

Kurz je rozdelený do štyroch, na seba nadväzujúcich modulov tak, aby zastrešil celú problematiku odpadového hospodárstva. Zahŕňa rôzne formy vzdelávania, ktoré sú navrhnuté tak, aby šetrili čas účastníkov a zároveň im priniesli čo najviac praktických informácií.

 

Účastníkom poskytneme kombináciu odborných seminárov a webinárov, pripravovaných fundovaným odborníkom z praxe, ktorý zaručuje správnosť a aktuálnosť poskytovaných podkladov.

 

Kurz je ukončený záverečným online testom. Na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu "Certifikovaný špecialista pre odpadové hospodárstvo" je potrebné v teste dosiahnuť minimálne 70 % správnych odpovedí.

 

Kliknite sem pre detailný Program kurzu "Špecialista na odpadové hospodárstvo pre rok 2018".

Komu je kurz určený:

Kurz Špecialista na odpadové hospodárstvo pre rok 2018" je určený predovšetkým pre environmentálnych inžinierov, environmentálnych špecialistov, referentov pre životné prostredie, ale aj pre starostov, konateľov a riaditeľov firiem, ktorí sú zodpovední za dodržiavanie legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu dostanete CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o odbornom vzdelávaní. V cene kurzu sú výučbové materiály k jednotlivým modulom, realizácia a vyhodnotenie záverečného testu. Na získanie osvedčenia je potrebné zodpovedať správne 70 % otázok záverečného testu. Obchodné podmienky nájdete tu.

Časový harmonogram kurzu:


Modul 1

13. 11. 2017; 9,00 - 15,30 hod.

6. 4. 2017; 9,00 - 15,30 hod.

Celodenný seminár na tému ,,Všeobecné povinnosti pri nakladaní s odpadmi"

• Prehľad právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi platné od 1.1.2016

• Základné definície a pravidlá v oblasti nakladania s odpadmi

• Povinnosti firiem pri nakladaní s odpadmi

• Identifikácia a príklady najčastejších nedostatkov pri nakladaní s odpadmi

• Súhlasy na nakladanie s odpadmi, forma a obsah žiadosti na ich vybavenie

• Rozsah sankcií za neplnenie ustanovení zákona

 

Modul 2

22. 11. 2017, 10,00 hod. – 11,30 hod.

Webinár: Evidencia odpadov a Ohlasovanie údajov

• Prehľad všetkých evidencií pri nakladaní s odpadmi

• Spôsob vedenia evidencie odpadov

• Vypĺňanie Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaním s ním

• Evidencia a Ohlásenie o objeme výroby, dovoze, vývoze a reexporte

• Evidencia o zbere vrátane výkupu niektorých odpadov

 

Modul 3

30. 11. 2017; 9,00 – 15,30 hod.

Celodenný seminár na tému „Rozšírená zodpovednosť výrobcov a nakladanie s vyhradenými druhmi odpadov“

• Prehľad právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva s poukázaním na posledné zmeny a pripravované zmeny

• Základné definície v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov a vyhradených výrobkov

• Povinnosti výrobcov vyhradených výrobkov

• Identifikácia a príklady najčastejších nedostatkov pri nakladaní s vyhradenými výrobkami a odpadmi z vyhradených výrobkov

• Limita zhodnotenia a recyklácie – príklady plnenia

• Evidencia obalov a odpadov z obalov a podávanie hlásení – návod vedenia

• Rozsah sankcií za neplnenie ustanovení zákona o odpadoch pre predmetnú oblasť

 

Modul 4

5. 12. 2017, 10,00 hod. – 11,30 hod.

Webinár: Vedenie evidencie vyhradených druhov výrobkov a odpadov z nich (obalov a odpadov z obalov, ...)

• Spôsob vedenia evidencie vyhradených druhov výrobkov a odpadov z nich – rozsah podľa zastúpených účastníkov

• Vypĺňanie Ohlásení

 

Záverečný online test s možnosťou výberu odpovedí do 17. 12. 2017

Záverečný test je potrebné vypracovať najneskôr do 17. 12. 2017. Na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu je potrebné v teste dosiahnuť minimálne 70 % správnych odpovedí.

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Bratislava, Apollo Hotel ****

Bratislava, Apollo Hotel ****

Dulovo námestie 1, Bratislava 82108

Apollo Hotel **** Bratislava

je známy tradične kvalitnými službami na vysokej úrovni, priateľským personálom a príjemnou atmosférou. Nachádza sa v blízkosti novej business zóny. Je dobre dostupný zo všetkých hlavných a diaľničných príjazdových smerov, priamo k hotelu Vás privedie najnovší most cez rieku Dunaj - Apollo.

Apollo Hotel má vychýrenú a mnohokrát oceňovanú Reštauráciu sv. Huberta.

  

Adresa:

Dulovo nám. 1

821 08 Bratislava

tel.: +421 2 55 968 922

www.apollohotel.sk 

 

MHD:

50, 68 – zastávka Dulovo námestie

 

Parkovanie:

Parkovanie je možné pred hotelom na hotelovom parkovisku za poplatok alebo zdarma v priľahlých uliciach.