Webinár: Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2019 z pohľadu kontrolóra

Webinár: Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2019 z pohľadu kontrolóra

Inventúrne súpisy – tvorba rezerv – časové rozlíšenie – pokladničná hotovosť

Termín: 25. 11. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Inventarizácia majetku a záväzkov a ich rozdielov je horúcou témou najmä na konci roka. Na našom webinári získate prehľad povinností v zmysle zákona o účtovníctve. Webinár obsahuje niekoľko vzorových príkladov do praxe so správnymi vzormi zápisov i súpisov, ako aj menovacích dekrétov, či príkazu na zostavenie inventarizácie pre použitie do súčasných rokov. Tiež sa bližšie budeme venovať inventarizovaniu pokladničnej hotovosti a cenín a problémom v praxi z pohľadu následných kontrol.

Bonus pre účastníkov: Vzorové šablóny – inventúrny súpis a inventarizačný zápis, príkaz na inventarizáciu, menovania i prehlásenia hmotne zodpovedných osôb

64 EUR
bez DPH

NEPREHLIADNITE: Počas online webinára budete mať možnosť s lektorom prebrať svoje aktuálne problémy a otázky. Ide o živý, interaktívny prenos!

 

V cene webinára je nahrávka, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Nahrávka bude dostupná počas 3 mesiacov.

 

Cieľ webinára:

Cieľom webinára je priblížiť účastníkom princípy správnosti zostavenia inventarizácie a zodpovednosti za jej vykonanie. Ozrejmíme Vám ako vyhotoviť príkaz na vykonanie inventarizácia a ako menovať členov inventarizačnej komisie.

 

Venovať sa budeme aj inventúre majetku, záväzkov i pohľadávok, častým kontrolným zisteniam z praxe, a tiež náležitostiam výstupov z inventarizácie. Zameriame sa aj na to, čo všetko musia obsahovať inventúrne súpisy a aké sú povinnosti štatutára pri inventarizácii.

 

Dozviete sa kedy účtovať inventarizačný rozdiel, kedy je možné tvoriť rezervy a ako sa vysporiadať s časovým rozlíšením. Povieme Vám, či je možné na konci roka vytvoriť rezervy na rekreačné príspevky pre zamestnancov, aj to, ktoré účty na konci roka nesmú vykazovať zostatok.

Kliknite sem pre detailný Program webinára.

 

Komu je webinár určený:

Webinár „Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2019 z pohľadu kontrolóra“ je určený zamestnancom subjektov verejnej správy, štátnych fondov, obchodných spoločností verejnej správy, obcí, škôl a miest, ako aj zamestnancom zriadených organizácií (rozpočtových a príspevkových organizácií), ako aj subjektom mimo sektora verejnej správy.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník webinára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom vzdelávaní. V cene webinára je nahrávka webinára dostupná počas 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane.

S obchodnými podmienkami sa oboznámite tu.

Program webinára (10.00 - 12.30 hod.)

 

Webinár dáva účastníkom odpovede na otázky:

 1. Čo všetko majú obsahovať inventúrne súpisy?
 2. Musí byť súčasťou inventarizácie aj základná finančná kontrola?
 3. Aké povinnosti majú členovia inventarizačnej komisie?
 4. Čo všetko požaduje zákon o účtovníctve k zostaveniu príkazu štatutára k realizovaniu inventarizácie?
 5. Aké sú časté kontrolné zistenia a ako sa im vyvarovať?
 6. Musí sa účtovať inventarizačný rozdiel?
 7. Kedy je možné tvoriť rezervu a kedy časové rozlíšenie?
 8. Musí sa tvorba rezervy alebo opravnej položky overiť finančnou kontrolou?
 9. Môžeme tvoriť na konci roka rezervy na rekreačné príspevky?
 10. Ktoré účty nesmú vykazovať na konci roka zostatok podľa Postupov účtovania?
 11. Musíme okrem inventúrnych súpisov zostaviť aj inventarizačný zápis z každého jedného súpisu?
 12. Postačí vykonať inventarizáciu pokladničnej hotovosti dvakrát za rok?

 

Bonus pre účastníkov: Vzorové šablóny – inventúrny súpis a inventarizačný zápis, príkaz na inventarizáciu, menovania i prehlásenia hmotne zodpovedných osôb

 

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Jozef Sýkora pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór na Fonde na podporu kultúry národnostných menšín i Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Tanečného divadla Ifjú Szivek.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Webinár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Webinár je interaktívny online seminár, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo Vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním webinára.

Na sledovanie webinára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

64 EUR
bez DPH