Webinár: Odpady a obaly - povinnosti firiem v roku 2013

Webinár: Odpady a obaly - povinnosti firiem v roku 2013

Ako predísť sankciám zo strany kontrolných úradov...

Termín: 25. 1. 2013
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Od 1. januára pribudli firmám, obciam aj mestám viaceré povinnosti vyplývajúce z novely zákona o odpadoch . Aké povinnosti z nej vyplývajú? Na čo je potrebné dávať pozor? Ako získať súhlasy na nakladane s odpadmi? Na tieto, ako aj iné otázky dostanete odpovede priamo z aplikačnej praxe.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ webinára:

Cieľom webinára je zhrnúť povinnosti organizácii v oblasti odpadov a obalov v rámci novej legislatívy platnej od 1. januára 2013 tak, aby ste predišli možným sankciám zo strany kontrolných orgánov a štátnej správy za ich neplnenie.

V priebehu webinára budú rozobraté povinnosti, ktoré sa týkajú každého, kto tvorí odpad, alebo koho predmetom podnikania je nakladanie s odpadmi a kto prichádza do styku s obalmi, ako výrobkom alebo odpadom.

Venovať sa budeme aj požiadavkám na vedenie evidencie, plneniu technických podmienok pri nakladaní s odpadmi, vybaveniu rôznych súhlasov, prípadne autorizácie. V rámci webinára bude lektor priamo odpovedať aj na konkrétne dotazy z Vašej praxe.

Kliknite sem pre detailný Program webinára. S obchodnými podmiernkami sa oboznámite tu.

Komu je webinár určený:

Webinár Odpady a obaly -povinnosti firiem v roku 2013 je určený všetkým firmám a podnikateľom, ktorí pri svojej výrobnej činnosti produkujú odpady, balia výrobky, dovážajú výrobky v obaloch, firmám, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakladajú s odpadmi a odpadmi z obalov, obciam a mestám, ako aj širokej odbornej verejnosti.

Program ONLINE webinára (10,00 – 11,30 hod.):

 

Webinár sa skladá z hodinovej prednášky a polhodinovej diskusie k Vašim otázkam. 1 deň pred konaním webinára od nás dostanete emailovou poštou internetový odkaz so všetkými inštrukciami pre prihlásenie sa do našej virtuálnej webinárovej miestnosti.

 

  1. Prehľad právnych predpisov v oblasti odpadového hosp. a informácie o očakávaných zmenách

 

2.   Prehľad základných ustanovení zákona o odpadoch (zmeny zákona o odpadoch)

 

3.   Prehľad povinností firiem vyplývajúce z novely zákona o odpadoch od 1. 1. 2013

  •   Nakladanie s odpadmi
  •   Súhlasy na nakladane s odpadmi
  •   Evidencia odpadov a hlásenia

 

4.         Odpovede na konkrétne dotazy účastníkov webinára

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).