Webinár: Rekreačné príspevky v roku 2019 – odpovede na najčastejšie otázky zamestnávateľov

Webinár: Rekreačné príspevky v roku 2019 – odpovede na najčastejšie otázky zamestnávateľov

Prax prvých mesiacov roka 2019 z pohľadu kontrolóra

Termín: 28. 6. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Webinár sa venuje aktuálnej téme, a to poskytovaniu rekreačných príspevkov/poukazov zamestnancom vo verejnej správe aj v súkromnom sektore v zmysle poslednej novely zákona o podpore cestovného ruchu. Dozviete sa na ňom, ako zákonne spracovať žiadosť od zamestnanca, ako vyhodnotiť preukázateľnosť dokladov a akým spôsobom účtovať a klasifikovať príspevok na rekreáciu. Bonusom pre účastníkov je spracovaná žiadanka a interná smernica k poskytnutiu príspevkov na rekreáciu.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

NEPREHLIADNITE: Počas online webinára budete mať možnosť s lektorom prebrať svoje aktuálne problémy a otázky. Ide o živý, interaktívny prenos!

 

V cene webinára je nahrávka, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Nahrávka bude dostupná počas 3 mesiacov.

 

Cieľ webinára:

Webinár pristupuje k mimoriadne diskutovanej téme poskytovania rekreačných príspevkov/poukazov z praktického pohľadu. Cieľom webinára je zhrnúť účastníkom všetky ich zákonné povinnosti, ale aj upozorniť na ich práva.

 

Webinár prináša odpovede na najfrekventovanejšie otázky z praxe dvoch mesiacov roka 2019:

 

1.    Kedy musí zamestnávateľ príspevok vyplatiť?

2.    Je povinné mať k nárokom na príspevok internú smernicu v subjekte?

3.    Musí byť súčasťou kolektívnej zmluvy alebo Zásad čerpania sociálneho fondu aj nárok na rekreačný príspevok/poukaz?

4.    Môže byť súčasťou preplatenia aj úhrada dane za ubytovanie v ubytovacom zariadení (napríklad v hoteli)?

5.    Má povinnosť aj obec/mesto alebo vyšší územný celok vyplácať rekreačný príspevok/poukaz?

6.    Má povinnosť aj príspevková alebo rozpočtová organizácia vyplácať rekreačný príspevok/poukaz?

7.    Ak sme zriaďovateľom organizácie, máme my vyplácať svojej organizácii (zamestnancom organizácie) príspevky na rekreáciu?

 

Kliknite sem na detailný Program webinára.

 

Komu je webinár určený:

Webinár Rekreačné príspevky v roku 2019 – odpovede na najčastejšie otázky zamestnávateľov je určený zamestnancom zo súkromného sektora, právnickým osobám, ktoré zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov v rámci roka, a zamestnancom verejnej správy (štátnej správy a územnej samosprávy). Zároveň webinár zaujme aj vedúcich zamestnancov a štatutárov organizácií.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník webinára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom vzdelávaní. V cene webinára je nahrávka webinára dostupná počas 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane.

S obchodnými podmienkami sa oboznámite tu.

Program webinára (10.00 – 11.30 hod.)

  1. Povinnosti zamestnávateľov od roku 2019
  2. Priebeh poskytovania rekreačných príspevkov

              2.1.   Žiadosť o priznanie príspevku

              2.2.   Vyúčtovanie a preukázanie dokladov

              2.3.   Oprávnené výdavky zamestnanca

              2.4.   Účtovanie príspevku

  1. Časté otázky z praxe a nedostatky
  2. Diskusia a otázky
  3. Záver

 

BONUS PRE ÚČASTNÍKOV:

spracovaná žiadanka na priznanie rekreačného príspevku, interná smernica a vypracované odpovede na otázky účastníkov predchádzajúceho webinára.

Pred konaním webinára prostredníctvom emailu, ako aj počas konania webinára majú účastníci možnosť konzultovať s lektorom svoje interné smernice, otázky či žiadanky.

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Jozef Sýkora pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Webinár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Webinár je interaktívny online seminár, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo Vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním webinára.

Na sledovanie webinára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.