Workshop pre lídrov:  Ako sa motivovať, naštartovať a nájsť vlastné ciele v práci

Workshop pre lídrov: Ako sa motivovať, naštartovať a nájsť vlastné ciele v práci

Staňte sa správnym, silným a motivujúcim lídrom nielen pre tím, ale aj sami pre seba!

Termín: 22. 8. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Podporujete v práci zamestnancov a klientov? Máte kopec úloh a nezostáva Vám čas pre seba? Chýbajú Vám kvalitné a uspokojivé pracovné vzťahy? Prinášame Vám praktický návod, ako pri vedení ľudí nevyhorieť. Zoberte si jeden deň, keď sa sústredíte len na vlastnú kariéru, motiváciu a ciele! Naučte sa vytvoriť si motivujúcu pracovnú atmosféru a kvalitné pracovné vzťahy, staňte sa správnym, silným a motivujúcim lídrom nielen pre tím, ale aj sami pre seba!

Zoberte so sebou kolegu! Druhý a ďalší účastník z jednej spoločnosti získa 50% zľavu!

Presná cena po zľave bude uvedená na faktúre.

199 EUR
bez DPH

Cieľ workshopu:

Cieľom workshopu pre lídrov je odborne nasmerovať účastníkov smerom k motivácii, profesionalite a pripravenosti v pozícii lídra, manažéra, vedúceho zamestnanca alebo obchodného partnera.

 

Na workshope si účastníci odpovedia na otázky:

Ako si ujasniť svoje hodnoty, predstavy a ciele?

Ako čo najlepšie uplatniť svoj osobnostný potenciál?

Ako sa stať prirodzenou a všeobecne rešpektovanou osobnosťou?

Ako motivovať a byť motivovaný?

Ako pracovne napredovať, kariérne sa posúvať, byť úspešný a zároveň spokojný?

 

Workshop poskytne aj vedenú sebareflexiu a profiláciu, klasifikáciu jednotlivých kompetencií, osobnú stratégiu kariérneho rastu a konkrétne techniky odbúravania stresu.

Kliknite sem na detailný Program workshopu.

 

Komu je workshop určený:

Seminár Workshop pre lídrov: Ako sa motivovať, naštartovať a nájsť vlastné ciele v práci je určený vedúcim zamestnancom vo všetkých stupňoch manažmentu, lídrom i samotným zamestnávateľom.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a občerstvenie v priebehu kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO WORKSHOPU (9.00 15.30 hod.)

 

1. modul: Sebamotivácia a odbúranie vnútorných bariér

  • Vedená sebareflexia
  • Profil osobnosti

2. modul: O sobná kariérna cesta

  • Osobná analýza schopností, zručností a hodnôt
  • Klasifikácia vlastných kompetencií
  • Stanovenie kariérnych predstáv a cieľov (SWOT analýza)

3. modul: Stratégia sebarozvoja a tvorba osobného plánu

  • Tvorba osobného akčného plánu pozostávajúceho z konkrétnych krokov a ich časového rozvrhnutia
  • Plánovanie aktivít, hľadanie možností a hodnotenie alternatív (technika SMART)

4. modul: Kariérne smerovanie

  • Zavádzanie vypracovaného plánu do praxe s ohľadom na aktuálnu pracovnú pozíciu, vyjednávací priestor a komunikáciu so súčasným alebo budúcim zamestnávateľom
  • Ak ste sami zamestnávateľom, zameriame sa na Vašu kariérnu motiváciu, motiváciu zamestnancov a riadených tímov.
Mgr. Renáta Taligová

Mgr. Renáta Taligová

"Do svojej práce vkladám energiu, odhodlanie a nové prístupy, aby boli moje kurzy zážitkom a novým impulzom v pracovnom i osobnom živote klientov."

Mgr. Renáta Taligová je lektorka, kariérna poradkyňa a motivátorka zameraná na osobnostný a kariérny rast svojich klientov metódou otvárania ich prirodzeného potenciálu a silou vnútornej motivácie. Pomáha im budovať odolnosť voči stresu, efektívne komunikovať a vytvárať silný prvý dojem. Klientov učí kultivovať svoj rečový prejav a využívať jedinečnú reč tela, a zároveň odhadnúť obchodného partnera za pár sekúnd.
Do firemného prostredia implementuje účinnú firemnú kultúru a venuje sa stratégiám permanentného budovania silnej značky.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať sa včas dozviete

O mieste konanie budete informovaný emailom.

199 EUR
bez DPH