Zákonník práce v praxi: predpisy a novinky v roku 2022

Zákonník práce v praxi: predpisy a novinky v roku 2022

Najčastejšie problémy pri pracovnoprávnych vzťahoch z praxe

Termín: 15. 12. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Zákonník práce prešiel v roku 2021 viacerými zmenami. Čo všetko čaká zamestnávateľov a firmy v roku 2022? Pozrieme sa na schválené aj pripravované novely Zákonníka, venovať sa budeme vzniku a skončeniu pracovného pomeru, dozviete sa aj nové legislatívne informácie ohľadom pracovnej disciplíny či pracovného času. Uvedieme aj náležitosti z oblasti uzatvárania dohôd mimo pracovného pomeru zamestnanca. To všetko sa dozviete od uznávanej odborníčky na pracovné právo!

179 EUR
bez DPH

Cieľ seminára: 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s podstatnými zmenami, ktoré so sebou prinášajú novely Zákonníka práce v roku 2021 a 2022, ako aj so zmenami ďalších súvisiacich zákonov. sprostredkujeme vám najdôležitejšie informácie o odstupnom a odchodnom, preradení na inú pracovnú pozíciu a prezradíme, aké sú možnosti pri ukončovaní pracovného pomeru zamestnanca. 

Dozviete sa, kde leží hranica medzi závažným porušením a menej závažným porušením pracovnej disciplíny. Prezradíme vám legislatívne novinky z oblasti pracovného času, od jeho rozvrhovania až po režim pohotovosti či nočné práce a nadčasy. 

 

Kliknite sem na detailný program online seminára.  

 

Komu je seminár určený:

Seminár Zákonník práce v praxi: predpisy a novinky v roku 2022 je určený pre zamestnávateľov a personalistov z rôznych segmentov podnikania, ako aj pre inštitúcie a organizácie. Tento produkt je navrhnutý tak, aby lepšie priblížil zákonné povinnosti a práva zamestnávateľa voči zamestnancovi.  

 

Ďalšie informácie:

V cene sú zahrnuté podkladové materiály v elektronickej forme a nahrávka, ktorú si môžete opakovane pozrieť po dobu troch mesiacov. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.  

Program seminára (8:30 - 14:00):

 1. Novely Zákonníka práce pre rok 2021/2022
  - všetko o schválených a pripravovaných novelách Zákonníka práce,
 2. Vznik, zmena, skončenie pracovného pomeru, odstupné, odchodné
  - všeobecné ustanovenia ZP, pracovná zmluva a jej náležitosti
  - druhy pracovných pomerov
  - preradenie na inú prácu, zmena pracovnej zmluvy
  - spôsoby a podmienky skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca a zamestnávateľa
 3. Pracovná disciplína
  - základné povinnosti zamestnancov, vedúcich zamestnancov
  - pracovný poriadok, zákaz konkurencie
  - závažné, menej závažné porušenie pracovnej disciplíny
  - dôsledky porušenia pracovnej disciplíny
 4. Pracovný čas
  - pracovný čas, pružný pracovný čas
  - rozvrhovanie pracovného času, prestávky v práci
  - nadčas
  - pohotovosť, nočná práca
  - evidencia pracovného času
 5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  - druhy dohôd, podmienky ich uzatvorenia
  - forma a obsah dohôd
  - skončenie dohôd
 6. Priestor na diskusiu a otázky

 

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

179 EUR
bez DPH