Zelené strechy - navrhovanie, realizácia, údržba

Zelené strechy - navrhovanie, realizácia, údržba

Termín: 24. 3. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Zelené strechy sú dnes už nevyhnutnou súčasťou moderných architektonických projektov! Dokážete svojim klientom v tejto oblasti dobre poradiť a ponúknuť im efektívne riešenia? Získajte know-how od odborníka a držte krok s aktuálnymi trendmi, nech nezaostávate za konkurenciou.

Prihláste aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %. 

 

139 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Slovensko patrí medzi 4 krajiny EÚ, v ktorých sa najhoršie prejavujú dôsledky klimatických zmien. Pod stavbami mizne v priemere 7 ha pôdy denne a ročne nám bez úžitku odteká 250 mil. m3 zrážkovej vody preč do mora. V mestách vznikajú tepelné ostrovy, ktoré vytláčajú zrážky a vytvárajú neznesiteľné životné prostredie. Zelené strechy sú jednoduchým prirodzeným riešením, ktoré prináša okamžité výsledky. Správne navrhnutie a realizácia zelenej strechy zabezpečuje maximálne využitie jej benefitov pri minimalizovaní plytvania finančnými prostriedkami. Predchádzanie najčastejším chybám, ktorými už v praxi niekto prešiel, túto snahu umocňuje.

Dnes sú zelené strechy súčasťou najmä väčších developerských projektov, či už nákupných centier alebo bytových domov. Do budúcnosti sa očakáva, že podiel zelených striech bude narastať najmä z dôvodu záväzku SR zmierňovať dopady meniacej sa klímy a podpore EŮ, tzv. „Green Deal“. Preto je dôležité, aby pri navrhovaní a realizácií zelených striech boli dodržiavané štandardy a zelené strechy dlhodobo fungovali a plnili svoj účel.

Cieľom webinára je teda uviesť vás do problematiky zelených striech a:

 • Pochopiť cieľ realizácie zelenej strechy
 • Pochopiť funkcie zelenej strechy
 • Získať technické informácie o konštrukcii zelených striech
 • Získať informácie o správnej realizácii zelenej strechy
 • Získať informácie o trendoch v zelených strechách
 • Získať informácie o najčastejších chybách pri navrhovaní a realizácii zelených striech

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

Komu je online seminár určený:

Online seminár „Zelené strechy - navrhovanie, realizácia, údržba“ je určený pre odbornú verejnosť - architektov, stavebníkov, developerov, realizátorov zelených striech a zástupcovia miest a obcí a bytových spoločenstiev.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu

 

Program online seminára (9.00 – 12.00)

 • Zelené strechy a ich úloha v eliminácii dôsledkov klimatických zmien
 • Aké zelené strechy poznáme a aká je ich funkcia
 • Ako navrhovať zelené strechy aby plnili svoju funkciu správne
 • Realizácia zelených striech je o detailoch, na ktoré je nutné klásť dôraz
 • Klasika a nové trendy – áno nové trendy, Slovensko sa totiž v tomto smere len začína prebúdzať
 • Prehrešky pri navrhovaní zelených striech
 • Diskusia

Mgr. Róbert Jurko

Špecialista na zelené strechy a vertikálne záhrady. Stavbár a manažér s dlhoročnými skúsenosťami. Začínal ako majster stavebnej výroby. Na za prelome milénia sa stal technikom a obchodníkom u výrobcu keramických strešných krytín. Po doplnení manažérskeho vzdelania viedol zahraničnú dcérsku spoločnosť tohoto známeho koncernu. Po odchode z korporátnej sféry podnikal v stavebnej výrobe a importe stavebného reziva, kde si začal uvedomovať naliehavosť nutnosti boja proti klimatickým zmenám. Využitím skúseností, kontaktov a štúdiom nových trendov v stavbníctve sa dostal až k realizáciám zelených striech a vertikálnych záhrad v čom sa postupne prepracováva medzi slovenských priekopníkov zelenej infraštruktúry.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome).

139 EUR
bez DPH