Zmeny v povinnostiach odpadového hospodárstva od 1. 7. 2020

Zmeny v povinnostiach odpadového hospodárstva od 1. 7. 2020

Pripravte sa dopredu a vyhnite sa rizikám platenia pokút

Termín: 12. 11. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Odpadové hospodárstvo patrí dlhodobo medzi oblasti, ktoré podliehajú častým zmenám legislatívy. Ani v roku 2020 tomu nebude inak. Od 1. 7. 2020 nás čakajú významné zmeny, ktoré je potrebné ihneď implementovať do praxe. Ak patríte medzi subjekty, ktoré produkujú odpady alebo nakladajú s odpadmi a obalmi a majú povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva, potom je náš praktický seminár určený práve Vám!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je informovať účastníkov o novinkách, ktoré prinesie novela zákona už od 1. 7. 2020. Venovať sa budeme rozšíreniu zákazov zneškodňovania odpadov prostredníctvom skládkovania a spaľovania. Pozrieme sa na nové povinnosti zberu komunálneho odpadu, ktoré budú zahŕňať aj váženie a evidenciu.

 

Nevyhneme sa ani evidencii výstupov a ohlasovacím povinnostiam výrobkov a materiálov. Priblížime Vám nové povinnosti, ktoré súvisia s finančnou garanciou výrobcov. Dozviete sa podrobnosti zákazu jednorazových plastových výrobkov a úpravu platieb za plastové tašky.

 

V novele sa prejednáva 165 novelizačných bodov, vďaka ktorým dôjde k zmene zodpovednosti za nakladanie s komunálnym odpadom, a zmenami prejde aj informačný systém odpadového hospodárstva. Okrem iného sa dotkne aj správnych a miestnych poplatkov, či poplatkov do Environmentálneho fondu. A my Vám všetky zákonné povinnosti pretlmočíme do ľudskej reči.  

 

Kliknite sem na detailný Program seminára.

 

Komu je seminár určený:

Seminár „Zmeny v povinnostiach odpadového hospodárstva od 1. 7. 2020“ je určený všetkým firmám a podnikateľom, ktorí pri svojej činnosti produkujú odpady, balia výrobky, dovážajú výrobky v obaloch, firmám, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakladajú s odpadmi a odpadmi z obalov, obciam a mestám, ako aj širokej odbornej verejnosti.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program celodenného seminára (9.00 – 15.30 hod.):

         

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve
 • Prehľad základných ustanovení a povinností zákona o odpadoch
 • Povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a obcí
 • Pripravované zmeny zákona od 1. 7. 2020, napríklad:
  • zrušenie POH obce
  • zákazy – rozšírenie zákazov zneškodnenia - skládkovanie a spaľovanie
  • povinnosti pri zbere komunálneho odpadu – váženie a evidencia
  • školský zber
  • evidencia výstupov a ohlasovanie = výrobkov a materiálov
  • nové povinnosti = Finančná garancia výrobcov
  • zákaz jednorazových plastových výrobkov
  • úprava platby za plastové tašky
  • zmena zodpovednosti za nakladanie s komunálnym odpadom
  • Informačný systém OH – nové znenie
  • Novely zákonov - správne poplatky, miestny poplatok, Environmentálny fond
 • Diskusia - konzultácie o konkrétnych problémoch podľa potreby účastníkov

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Bratislava, Office Centrum Seberíniho 1 (5. poschodie)

Bratislava, Office Centrum Seberíniho 1 (5. poschodie)

Seberíniho 1, Bratislava 821 03

 Školiaca miestnosť sa nachádza v administratívnej budove na 5. poschodí.

 

MHD:

Z hlavnej stanice 

trolejbus č. 201

zastávka Gagarinova, potom pešo alebo zastávka Hraničná a potom prestup na autobus č. 96, jedna zastávka na Nevädzová

Zastávka Nevädzová

autobusy: 66, 75, 96, 196

Zastávka Gagarinova

trolejbusy: 201, 202

Zastávka Tomášikova

električky: 8, 9

 

Autom:

GPS súradnice:

48° 9' 14.3661808" N
17° 9' 59.949646" E

 

Parkovanie

Bezplatné parkovanie je možné v priľahlých uliciach.