Zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2019 a ďalšie novinky

Zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2019 a ďalšie novinky

Nové príplatky od 1.5.2019 – Príspevok na rekreáciu – Povinnosť oznamovať zamestnancov druhej kategórie

Termín: 15. 4. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Zmien v Zákonníku práce je v roku 2019 požehnane. Od 1. 1. 2019 pribudla zamestnávateľom povinnosť oznamovať voľné pracovné miesta, zverejňovať mzdu zamestnancov a niektorým aj vyplácať príspevky na rekreáciu. Menil sa zákon o sociálnom fonde. Od 1. 3. 2019 nadobudol účinnosť zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý priniesol ďalšie povinnosti zamestnávateľov voči zamestnancom. Ak v novinkách strácate prehľad, prihláste sa na náš seminár!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s najdôležitejšími zmenami, ktoré so sebou prinášajú novely Zákonníka práce v roku 2019, ako aj so zmenami ďalších súvisiacich zákonov. Na seminári sa dozviete, ako sa od 1. 5. 2019 zmenia mzdové zvýhodnenia a príplatky za prácu cez víkendy, sviatky a v noci či ako to bude s 13. a 14. platmi a ich zdaňovaním

Pozornosť budeme venovať novej povinnosti oznamovať Úradu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie (oznámenie druhej kategórie), ktorú si zamestnávatelia musia splniť najneskôr do 30.6.2019. Budeme sa venovať všetkým novelám Zákonníka práce, ktoré už tento rok vstúpili do účinnosti. Detailne si rozoberieme problematiku rekreačných poukazov, minimálnej mzdy na rok 2019 a mzdových nárokov podľa jednotlivých stupňov náročnosti práce.

Pozrieme sa na novelu zákona o službách zamestnanosti a z nej vyplývajúce povinnosti pre zamestnávateľov (napr. nahlasovanie voľného pracovného miesta, zverejňovanie mzdy zamestnancov), novelu zákona o dani z príjmov a nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý sprísňuje ochranu oznamovateľov na pracovnoprávnej úrovni.

Kliknite sem na detailný Program seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár Zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2019 a ďalšie novinky v roku 2019 je určený najmä zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, personalistom, špecialistom v oblasti práce a miezd, podnikovým právnikom a manažérom ľudských zdrojov zo súkromného, ako aj z verejného sektora.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO SEMINÁRA (9.00 – 15.30 hod.):

 • nové príplatky za prácu cez víkendy, sviatky a v noci
 • peňažné plnenie pri príležitosti dovoleniek a vianočných sviatkov (13. a 14. mzda) – povinnosti, zdaňovanie
 • minimálna mzda v roku 2019 a stupne náročnosti práce
 • všetko o príspevkoch na rekreáciu zamestnancov (počet zamestnávaných zamestnancov, vzor žiadosti, oprávnené výdavky, zánik práva atď.)
 • novela zákona o sociálnom fonde
 • príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane v roku 2019
 • nahlasovanie voľných pracovných miest
 • zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
 • oznámenie druhej kategórie
 • novela zákona o kolektívnom vyjednávaní (reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa)
 • zákon proti byrokracii
JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať, sa včas dozviete

O mieste konania budete informovaný emailom.