Aktualizačný servis

Naše multimediálne publikácie Vám prinášajú výhodu nepretržitého aktualizačného servisu ich obsahu.

Čo je vlastne aktualizačný servis?

Všetky naše multimediálne publikácie sú aktuálne k dátumu svojho vydania. Žijeme však v dynamicky sa meniacom svete, kde nie je jednoduché sledovať neustále sa meniace legislatívne prostredie či vývoj nových znalostí a poznatkov v jednotlivých odboroch. Ako teda zaistiť, aby publikácie boli aktuálne pol roka alebo hoci aj päť rokov po dátume svojho vydania? Ako zaistiť, aby ste sa - ako naši zákazníci - mohli spoľahnúť na údaje, pokyny či návody, ktoré naše publikácie prinášajú? Na to slúži nepretržitý aktualizačný servis, ktorý je Vám k dispozícii. 

Prečo a ako to robíme?

Aktuálnosť publikácií je naším hlavným cieľom. Neustále reagovať na zmeny legislatívneho prostredia, na nové výklady a poznatky je časovo náročná činnosť, ktorá vyžaduje úzku spoluprácu s expertmi v danom odbore. Vy sa však nemusíte o nič starať, pretože o jednotlivé produkty a ich témy sa starajú tímy odborných autorov, ktorí pre Vás nepretržite monitorujú všetky podstatné novinky a zmeny, ktoré potrebujete poznať pre svoju prácu.  

Ako aktualizačný servis funguje?

Pravidelne Vám budeme zasielať aktualizačný balíček, ktorý obsahuje nové kapitoly alebo prepracované, teda aktualizované kapitoly, ktoré sme prispôsobili vývoju v danej oblasti. Súčasťou aktualizačného balíčka je aj CD-ROM doplnený o aktuálne dokumenty, legislatívu či formuláre (pokiaľ je CD súčasťou publikácie). Vy si iba pridáte alebo vymeníte aktualizované strany vo svojej publikácii podľa priložených jednoduchých inštrukcií, prípadne si do svojho počítača nainštalujete nový CD-ROM. Vďaka tomu získate jednoduchý a pohodlný prístup k najčerstvejším informáciám. 

Aký to pre mňa bude mať význam? 

Využívaním aktualizačného servisu veľmi rýchlo zistíte, že sa Vaša publikácia stala neoceniteľným zdrojom spoľahlivých poznatkov, inštrukcií či odporúčaní preverených praxou, ďalej príkladov a vzorov dokumentov určených na okamžité použitie. Naši zákazníci považujú aktualizačný servis za nanajvýš užitočný. Oceňujú najmä jednoduchosť a účelnosť získavania informácií o legislatívnych zmenách a praktických novinkách z odbornej praxe vrátane názorných príkladov. Jednoduché vkladanie aktualizačných balíčkov do doterajších kapitol publikácie zároveň umožňuje mať všetko podstatné na jednom mieste bez nutnosti obstarávať si stále nové knihy, ktoré vďaka pevnej väzbe rýchlo obsahovo zastarávajú.

Kedy aktualizácie dostanem?

Aktualizácie sa zasielajú spravidla štvrťročne. Ak však dôjde k legislatívnym či iným zmenám, ktoré významne ovplyvňujú aktuálnosť Vašej publikácie, prispôsobíme pružne harmonogram aktualizácií tak, aby ste najnovšie informácie dostali včas, mohli sa na zmeny pripraviť a zaviesť dané opatrenia do praxe.

Čo v prípade, že nemám záujem záväzne si predplácať aktualizácie?

Nemusíte. Na rozdiel od konkurencie Vás k žiadnemu celoročnému predplatnému nezaväzujeme. Pokiaľ sa rozhodnete aktualizačný servis ukončiť, môžete tak učiniť kedykoľvek a my budeme Vaše rozhodnutie rešpektovať. Ukončením aktualizačného servisu však na seba preberáte riziko, že v prípade ďalšieho používania našej publikácie sa pri svojej práci budete naďalej riadiť neaktuálnymi, zastaranými alebo v horšom prípade neplatnými predpismi či postupmi, čo môže byť v mnohých prípadoch riskantné.

Chápeme, že od našich publikácií očakávate praktický úžitok. Tento úžitok Vám dlhodobo poskytujeme nepretržitým kvalitným aktualizačným servisom. Vďaka nemu si naše multimediálne publikácie udržujú stále vysokú úžitkovú hodnotu. Ďakujeme za Vašu dôveru.