Kto sme

Nakladatelství FORUM

Kľúčom k úspechu - či už v podnikaní alebo v súkromnom živote - sú znalosti a informácie. Kto sa musí rozhodovať medzi rôznymi možnosťami, potrebuje informácie. Naším cieľom je poskytnúť Vám prostredníctvom ponuky produktov práve také informácie, aké potrebujete na dosiahnutie Vašich cieľov.

Zameriavame sa na vydávanie odborných multimediálnych publikácií pre manažérov vrátane užitočných softvérových aplikácií, na usporadúvanie seminárov i tvorbu užitočných e-Produktov. Naše produkty pomáhajú podnikateľom, firmám i inštitúciám verejnej správy zorientovať sa v problematike uplatňovania legislatívnych  predpisov a ďalších požiadaviek v praxi. Sú určené vedúcim manažérom, odborníkom, ale aj všetkým, ktorí potrebujú rýchlo, jednoducho a efektívne vyriešiť problematickú situáciu.

Vďaka praktickej forme našich multimediálnych produktov v podobe voľne viazaných publikácií s výmennými listami je možné priebežne a dlhodobo garantovať najnovšie informácie a poznatky vďaka pravidelným aktualizáciám. V prípade softvérového produktu zasa zákazník dostane nové CD s aktualizovaným obsahom.

Sme jednou z dcérskych spoločností medzinárodného holdingu Forum Media Group, ktorý má v tomto podnikaní dlhoročné úspechy a skúsenosti.