Naši klienti

Od roku 2011, kedy začalo Nakladatelství Forum s.r.o., organizačná zložka pôsobiť na slovenskom trhu, získalo tisíce spokojných klientov. Medzi účastníkmi školení a odoberateľmi odborných publikácií sú ako renomované firmy, tak aj významné organizácie verejného sektoru, štátnej správy a samosprávy. Znalosti a informácie dodávame takým menám, ako sú napríklad:

Allianz - Slovenská poišťovňa, a.s.

AXA , spol. s r.o.

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s.

BAUMIT, spol. s r.o.

Becker Slovakia s. r. o.

BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.

Bratislavská teplárenská, a.s.

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

BUS KARPATY spol. s r.o.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

Centrum vedecko-technických informáci Slovenskej republiky

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

EUROVIA SK, a.s.

GEOCONSULT spol. s r.o.

GiTy - Slovensko, a.s.

Granvia Construction, s. r. o.

Icopal a.s.

Metrostav SK a.s.

MicroStep, spol. s r.o.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Nestlé Slovensko s.r.o.

NITRAZDROJ, a.s.

OFFICE DEPOT s.r.o.

OVB Allfinanz Slovensko a.s.

POTRUBIE, a.s.

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

REGENCY CASINOS International, a.s.

SHP Harmanec, a.s.

Siemens Program and Systems Engineering s.r.o.

Skanska SK a.s.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Slovenské elektrárne, a.s.

Slovenský filmový ústav

SLOVNAFT, a.s.

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.

STOCK Slovakia s.r.o.

STRABAG s.r.o.

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.

Tatra banka, a.s.

VB LEASING SK, spol. s r.o.

Volvo Truck Slovak, s.r.o.

VULKMONT, a.s. Košice

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

...