10 najdôležitejších zmien v novele zákona o registri partnerov verejného sektora

3. 7. 2019

Register partnerov verejného sektora - jednoducho a prakticky! Všetko, čo potrebujete vedieť o RPVS - postrehy a poznatky z praxe. Praktické skúsenosti oprávnenej osoby s fungovaním Registra partnerov verejného sektora.

 

 

 

 

 

Vedeli ste o tom, že ak sa chcete zúčastňovať verejných obstarávaní, tak sa MUSÍTE registrovať do Registra partnerov verejného sektora?

 

Čo je Register partnerov verejného sektora? Pre koho je určený? Kto má povinnosť registrovať sa? Ako prebieha registrácia do RPVS? 

 

Povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora (RPVS) trvá na Slovensku už viac ako dva roky, pričom aplikačná prax neustále naráža na mnohé problematické aspekty týkajúce sa takéhoto zápisu.

 

Samotný register vzbudzuje mnohé kontroverzie, pričom jeho existencia prispela k poodkrytiu skutočných majiteľov (konečných užívateľov výhod) viacerých spoločností.

 

Aktuálne sa pripravuje rozsiahla novela zákona o RPVS, ktorá by mala odstrániť súčasné nejasnosti a problémy súvisiace s registráciou subjektov v RPVS.

 

Všetky otázky tejto témy hravo zvládnete na našom seminári so špičkovým lektorom. Príďte si na náš seminár a zvládnite celú problematiku registrácie do RVPS.

 

 

Výber tém, ktorým sa budeme venovať:

- stručný prehľad aktuálnej zákonnej úpravy RPVS

- prehľad najpodstatnejších zmien v pripravovanej veľkej novele

- postrehy a poznatky z praxe 

- prehľad zaujímavých a precedentných rozhodnutí Okresného súdu Žilina týkajúcich sa problematiky RPVS

- vaše problémy a otázky

 

 

Na túto tému pripravujeme seminár:

14.augusta 2019, Bratislava, Praktické skúsenosti oprávnenej osoby s fungovaním Registra partnerov verejného sektora

 

 

Podrobné informácie o programe, lektorovi, ako aj objednávkový formulár nájdete na našich webových stránkach.