7 oblastí, v ktorých musíte mať vytvorené interné smernice

9. 5. 2019

Chýba Vám prehľad v tom, kde všade si môžete vytvoriť internú smernicu a vytvoriť tak predpis, vďaka ktorému obstojíte aj pred kontrolnými orgánmi?

Nezabúdajte na to, že zákon vytvára len rámec. To, ako budú jednotlivé procesy fungovať vo Vašej spoločnosti, môžete upraviť internými smernicami. Práve oni Vám môžu poskytnúť výhodu a náskok.

Nie všetky smernice sú len na Vašej vôli. Existuje 7 oblastí, v ktorých smernice vytvoriť musíte – nastavíte si tým vnútorný systém kontroly a nebudete musieť bádať v neznámom, až k danej situácii príde. Povinné smernice musíte mať pre oblasti:

  1. Registratúra
  2. Ochrana osobných údajov
  3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  4. Protipožiarna ochrana
  5. Oznamovanie protispoločenskej činnosti
  6. Legalizácia príjmov z trestnej činnosti
  7. Účtovníctvo

Aby boli Vaše smernice nastavené správne a spĺňali zákonné požiadavky, zaobstarajte si našu publikáciu, ktorá Vám nielen pomôže identifikovať jednotlivé oblasti a riziká, ale poskytne Vám aj editovateľné vzory smerníc, ktoré Vašu prácu významne zjednoduchšia.

Viac informácií o publikácii nájdete pod týmto odkazom TU.