Ako nakladať s odpadmi čo najekonomickejšie a zároveň bez sankcií

3. 7. 2019

Šetrenie nákladov je cieľom každej firmy. Viete ako správne nakladať s odpadmi, obalmi či ďalšími vyhradenými výrobkami tak, aby ste sa vyhli sankciám a zároveň šetrili? Na čo je potrebné dávať pozor?

 

 

 

 

 

 

 

To sa dozviete na našom seminári určenom výrobným podnikom - firmám. Ponúkneme Vám návod ako nakladať s obalmi v priemysle čo najekonomickejšie a ako nastaviť ekonomické riadenie toku odpadov čo najvýhodnejšie.

 

Ďalej pripomenie požiadavky kladené jednotlivými predpismi na firmu a ukáže, ako sa s týmito požiadavkami vysporiadať, aby sa predišlo možným sankciám zo strany kontrolných orgánov a štátnej správy za ich neplnenie.

 

Dozviete sa o aj povinnostiach, ktoré sa týkajú každého, kto tvorí odpad, alebo koho predmetom podnikania je nakladanie s odpadmi a kto prichádza do styku s obalmi, ako výrobkom alebo odpadom.

 

Výber tém, ktorým sa budeme venovať:

- povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov + evidencia a ohlasovanie odpadov

- povinnosti pri nakladaní s elektroodpadom, použitými batériami a akumulátormi, odpadmi z obalov,

  odpadovými pneumatikami 

- osobitné prúdy odpadov – stavebné odpady

- komunálny odpad z hľadiska povinností firmy

- rozšírená zodpovednosť výrobcov - všeobecné povinnosti (elektrozariadenia, batérie, obaly, pneumatiky)

 

 

Na túto tému pripravujeme seminár:

21.augusta 2019, Bratislava, Povinnosti výrobných firiem pri nakladaní s odpadmi – ako správne triediť

 

Podrobné informácie o programe, lektorovi, ako aj objednávkový formulár nájdete na našich webových stránkach.