Ako správne zamestnávať cudzincov z krajín mimo EÚ na Slovensku?

2. 6. 2019

Aké povolenia a dokumenty musia mať Vaši zamestnanci z krajín mimo Európskej únie? Je možné získať povolenia pre príslušníkov tretích krajín jednoduchšie? K akým zmenám došlo v roku 2019 pri tzv. nedostatkových profesiách?

Dokumenty a povolenia potrebné pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku

 

Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

  • je držiteľom modrej karty Európskej únie,
  • má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
  • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, ak zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neustanovuje inak,
  • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,
  • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak zákon o pobyte cudzincov neustanovuje inak,
  • alebo u ktorého sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenie na zamestnanie.

 

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny v nedostatkových profesiách

 

V zamestnaniach s nedostatkom pracovnej sily zo zoznamu zverejneného na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v okresoch, kde priemerná miera evidovanej nezamestnanosti je nižšia ako 5 %, sa pri udeľovaní jednotných povolení štátnym príslušníkom tretej krajiny uplatňuje zjednodušený proces.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce. Počet zamestnaných štátnych príslušníkov tretej krajiny zjednodušeným procesom je kvantitatívne obmedzený na najviac 30 % štátnych príslušníkov tretej krajiny z celkového počtu zamestnancov, pričom do celkového počtu zamestnancov sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Viac informácií o zamestnávaní občanov tretích krajín s a dozviete na našom pripravovanom seminári Zamestnávanie občanov Srbska a Ukrajiny v roku 2019

27. júna 2019 v Bratislave podrobné informácie o programe, lektorke, ako aj objednávkový formulár nájdete na našich webových stránkach.

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout