Inventarizácia majetku a pokladnice školy

Inventarizácia majetku a pokladnice školy

Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2022 a inventúra pokladničnej hotovosti

Termín: 9. 12. 2022
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Koniec roku 2022 sa blíži a s ním aj povinná inventarizácia! Čo všetko majú obsahovať inventúrne súpisy? Musí byť súčasťou inventarizácie aj základná finančná kontrola? Aké povinnosti majú členovia inventarizačnej komisie? Aké sú časté kontrolné zistenia a ako sa im vyvarovať? Musí sa účtovať inventarizačný rozdiel? To všetko a ešte omnoho viac zodpovie skúsený kontrolór vo verejnej správe na našom praktickom seminári. Vyhnite sa stresu z kontrol a zvládnite tento rok inventarizáciu bezchybne!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je detailne riešiť praktický výkon inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielu vo všetkých jeho aspektoch, tak ako to vyžaduje legislatívny rámec pre školy. Súčasťou seminára je aj prehľad povinností pri pokladničnej agende v rámci inventúry. Rovnako sa lektor zaoberá výkonom inventarizácie v zmysle novelizovaného zákona. Súčasťou prezentácie je prehľad povinností v zmysle § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Seminár obsahuje niekoľko vzorových príkladov do praxe so správnymi vzormi zápisov i súpisov ako aj menovacích dekrétov, či príkazu na zostavenie inventarizácie pre použitie do súčasných rokov.

Tiež sa bližšie budeme venovať

- inventarizovaniu pokladničnej hotovosti a cenín,
- problémom v praxi z pohľadu vlastných kontrol a kontrol splnenia opatrení,
- zostaveniu dohody o hmotnej zodpovednosti 
- základnej finančnej kontrole v rámci pokladničnej agendy,
- správnosti zostavenia inventarizácie a zodpovednosti za jej vykonanie,
- vyhotoveniu príkazu na jej vykonanie, menovaniu členov,
- inventúre majetku, záväzkov i pohľadávok,
- častým kontrolným zisteniam z praxe,
- náležitostiam výstupov z inventarizácie.

 

Pre účastníkov pripravil lektor sériu bonusov do praxe a to: Vzorové šablóny – inventúrny súpis a inventarizačný zápis, príkaz na inventarizáciu, menovania i prehlásenia hmotne zodpovedných osôb, dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca

Kliknite sem na detailný program online seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár  je určený pre rozpočtárov, zamestnancov finančných oddelení, účtovníkov, ekonómov, riaditeľov, ako aj majetkárov škôl a školských zariadení.

Ďalšie informácie:

Ako účastník seminár získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene sú zahrnuté podkladové materiály v elektronickej forme a nahrávku, ktorú si môžete opakovane pozrieť po dobu troch mesiacov. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu

Program seminára (09:00–14:00):

  •  Zákonnosť inventarizácie a jej postup
  • Prehľad povinností pri jej zostavení, dokumentácia do praxe
  • Upozornenia z kontrolnej praxe
  • Pokladničná hotovosť – inventúra, doklady, základná finančná kontrola
  • Konzultácie do praxe
  • Predstavenie bonusov pre účastníkov
  • Otázky účastníkov

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Dr. Jozef Sýkora, MBA pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Lektor je prednášajúcim celoživotného vzdelávania kontrolórov a garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout