Je na Slovensku dostatok práce pre vysokoškolákov?

3. 9. 2020

Podľa analýzy pracovného portálu Profesia.sk, uchádzači, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie, reagujú vo väčšom množstve na ponuky s požiadavkou maturity ako na tie, ktoré vyžadujú vysokoškolský titul. Aký majú na to dôvod?

Maturanti majú o vysokoškolské štúdium veľký záujem, čo má svoje opodstatnenie. Platy ľudí s týmto vzdelaním sú totiž zreteľne vyššie, ako platy Slovákov so stredoškolským vzdelaním. Po dokončení štúdia nastáva však jeden háčik. Uchádzačov s vysokoškolským titulom je viac, ako je potrebné. Na Slovensku totiž nie je pre nich dostatok pracovných pozícií.

Z pracovných ponúk v roku 2020 požaduje titul z vysokej školy len približne 21 percent ponúk. Započítané sú pritom už všetky stupne vysokoškolského vzdelania. Pracovných ponúk, kde vyžadujú magisterský, alebo inžiniersky titul je iba necelých desať percent.

Najčastejšie zamestnávatelia vyžadujú vzdelanie s maturitou. Z počtu pracovných ponúk, je to až 41 %. V poradí druhým najčastejšie požadovaným stupňom vzdelania je stredoškolské bez maturity – 21 % inzerátov.

Počas prvého polroka 2020 bolo na portáli približne 19 400 ponúk, ktoré vyžadovali vysokoškolské vzdelanie. Uchádzačov s týmto vzdelaním bolo však vyše 29 500. Najčastejšie ponuky práce mali špecifické zameranie, ako učiteľ, programátor, finančný analytik, IT analytik, či IT konzultant. Podmienky teda spĺňa len určitá skupina uchádzačov so špecifickým vzdelaním. Môže to byť dôvodom, prečo vysokoškolskí uchádzači reagujú viac na ponuky pre „stredoškolákov“. Až 76 percent z nich totiž reagovalo aspoň na jednu ponuku, kde postačovalo stredoškolské vzdelanie.

 

Zdroj: Pracovný portál Profesia.sk