Výroba na zákazku? Tipy, ako dosiahnuť vyšší zisk!

19. 8. 2019

Stanoviť správnu cenu výrobku či služby je základom ekonomickej stability firmy. Príliš nízke ceny síce podporia predaj, no firme spôsobia stratu. Vysoké ceny zase znamenajú úbytok zákazníkov.

 

 

 

 

 

 

Navštívte náš seminár a dozviete sa, akú kalkulačnú metódu vo Vašej firme zvoliť a ako zosúladiť kalkulácie a cenotvorbu. Ukážeme si tiež, kedy je neúplná kalkulácia nenahraditeľná. Využite moderné kalkulačné metódy vedúce k zisku a vyvarujte sa najčastejším chybám.

 

Cieľom seminára je ukázať účastníkom, ako postupovať pri nastavovaní kalkulácie a cenotvorby v praxi a aké kalkulačné metódy zvoliť v závislosti od pomerov vo firme a na trhu. Všetko za účelom zisku, primeraných cien a pokrytia nákladov pri určovaní cien.

 

Dozviete sa, aký typ kalkulácie je pre Vašu firmu v praxi najvhodnejší, aké náklady musíte v rámci Vašich podmienok sledovať a ako priraďovať náklady k výkonom.

 

Zameriame sa nielen na tradičné úplne kalkulačné metódy, ale sa tiež dozviete, kedy je neúplná kalkulácia nenahraditeľná a ukážeme si chyby v kalkuláciách a v cenotvorbe, ktoré sa v praxi najčastejšie vyskytujú.

 

Výber tém, ktorým sa budeme venovať:

- určovanie ceny, základné metódy cenotvorby

- vzťah kalkulácií a cenotvorby

-  kalkulačné členenie nákladov, alokácia nákladov

-  presnosť kalkulácií a podmienky pri tvorbe cien

-  najčastejšie používané kalkulačné metódy v praxi

-  tradičné úplné kalkulácie vo výrobe

-  neúplná kalkulácia – kedy je nenahraditeľná?

-  moderné kalkulačné metódy – Procesné kalkulácie, Activity Based Costing

-  najčastejšie chyby v kalkuláciách a v cenotvorbe

 

Na túto tému pripravujeme seminár:

27.augusta 2019, Bratislava, Kalkulácia cien v zákazkovej výrobe

16.októbra 2019, Bratislava, Kalkulácia cien v zákazkovej výrobe

10.decembra 2019, Bratislava, Kalkulácia cien v zákazkovej výrobe

 

Podrobné informácie o programe, lektorovi, ako aj objednávkový formulár nájdete na našich webových stránkach.