Novela zákona o finančnej kontrole 2022

14. 4. 2022

Od 1.3.2022 platí významná novela Zákona o finančnej kontrole a audite. Ako sa premietnu nové= pravidlá do praxe vašej organizácie ? Čo sa vlastne mení a prečo bola táto novela nevyhnutná? Aké argumenty má štát?

Dňa 01. 03. 2022 nadobudla účinnosť (okrem čl. II, ktorý nadobudol účinnosť 27. 02. 2022) zákon č. 39/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Predmetnou novelou zákona č. 357/2015 Z. z. sa:

 

  • zefektívňuje výkon administratívnej finančnej kontroly tým, že sa bude môcť vykonávať na základe písomnej analýzy rizík,
  • umožňuje externalizácia výkonu administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste na iný orgán verejnej správy,
  • zjednodušujú niektoré procesné pravidlá výkonu finančnej kontroly a auditu - napr. spôsob podpisovania výslednej dokumentácie z finančnej kontroly, stanovenie minimálnej lehoty na podanie námietok, precizovanie definície zamestnanca, ako aj
  • rozširujú kompetencie auditujúceho orgánu, ktorým je Ministerstvo financií SR a Úrad vládneho auditu, na ukladanie pokút za porušenie zákona o finančnej kontrole a audite.

Výkon finančnej kontroly na základe písomnej analýzy rizík reflektuje najmä na zjednodušenia, ktoré zakladá nariadenie k implementácii fondov EÚ na nové programové obdobie 2021 – 2027, pričom v tejto súvislosti sa novelou zákona č. 357/2015 Z. z. novelizujú niektoré súvisiace právne predpisy (zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF, zákon o finančných nástrojoch, zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti). Zároveň sa novelou zákona č. 357/2015 Z. z. vytvorí pre Finančnú správu dostatočný časový priestor na intenzívnu informačnú kampaň a na požadovanú technickú realizáciu indexu daňovej spoľahlivosti.

 Zdroj: MF SR

Viac o aplikácii novely Zákona o finančnej kontrole a audite do praxe vašej organizácie sa môžete dozvedieť od nášho fundovaného lektora, kontrolóra verejnej správy, PhDr. Jozefa Sýkoru, MBA na  celodennom seminári: Základná finančná kontrola po novele zákona v aplikačnej praxi - 18.5.2022

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout