Nový zákon o VO jednoducho a hravo!

3. 7. 2019

Je pre Vás verejné obstarávanie komplikované? Strácate sa vo verejnom obstarávaní alebo Vám nie je jasné, čo priniesla novela zákona?

 

 

 

 

 

 

Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní od 1. januára tohto roka priniesla veľa zmien. Niektoré procesy sa výrazne zrýchlili. Skrátila sa lehota obstarávaní. Celé súťaženie prebieha iba elektronicky.

 

Zákon však súčasne umožnil, aby sa verejné zákazky s relatívne vysokými sumami mohli obstarávať iba prieskumom trhu, napríklad e-mailovým oslovením troch vybraných uchádzačov. Obstarávanie tak stráca transparentnosť.

 

Príďte si po cenné rady od odborníčky na náš kvalitný seminár, vďaka ktorému vo verejnom obstarávaní uspejete.

 

Výber tém, ktorým sa budeme venovať:

prehľad aktuálnej zákonnej úpravy verejného obstarávania a aplikácia v praxi – praktické príklady

najdôležitejšie inštitúty a pojmy vo verejnom obstarávaní

základné princípy vo verejnom obstarávaní – ako ich napĺňať

druhy zákaziek a finančné limity

revízne postupy a dohľad vo verejnom obstarávaní

 

Na túto tému pripravujeme seminár:

5. augusta 2019, Bratislava, Správna aplikácia zákona o verejnom obstarávaní vo všetkých typoch zákaziek. 

 

Podrobné informácie o programe, lektorke, ako aj objednávkový formulár nájdete na našich webových stránkach.