Od 1.8.2022 sa mení Zákonník práce

8. 6. 2022

S účinnosťou od 1. augusta 2022 možno očakávať rozsiahlejšie zmeny zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov. Tieto zmeny reflektujú novoprijaté smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ). Účelom Smerníc je zlepšiť pracovné podmienky podporou transparentnejšieho a prevídateľnejšieho zamestnávania a zároveň zaistiť prispôsobivosť trhu práce a uľahčiť zosúladenie pracovného a rodinného života zamestnancom, ktorí sú rodičmi alebo osobami s opatrovateľskými povinnosťami (tzv. work-life balance).

Viaceré ustanovenia zakotvené v Smerniciach sú už do určitej miery zapracované v súčasne platnej právnej úprave Zákonníka práce, resp. v iných pracovnoprávnych predpisoch.

Od začiatku augusta budú realitou zmeny, ktoré sú vo veľkej miere v prospech zamestnanca. pôjde napríklad o možnosť prechodu na inú formu zamestnania. V praxi to znamená, že zamestnanec, ktorému skončila skúšobná doba a ktorý odpracoval aspoň šesť mesiacov u toho istého zamestnávateľa, má mať právo požiadať zamestnávateľa o formu zamestnania s predvídateľnejšími a istejšími pracovnými podmienkami (napr. žiadosť o zmenu z doby určitej na neurčitý čas); zamestnávateľ má zároveň povinnosť takémuto zamestnancovi písomne odpovedať a svoju odpoveď musí náležite odôvodniť (zamestnávateľ avšak nemusí žiadosti zamestnanca vyhovieť).

Upravovať sa má aj skúšobná doba. V prípade pracovnoprávnych vzťahov na dobu určitú nesmie byť dohodnutá skúšobná doba dlhšia ako polovica dohodnutej doby trvania pracovného pomeru (dĺžka skúšobnej doby by tak mala byť primeraná predpokladanému trvaniu pracovného pomeru). Novinkou bude aj to, že zamestnávateľ nemôže zakazovať zamestnancovi nástup do zamestnania u iného zamestnávateľa mimo rozvrhu pracovného času, ktorý určí uvedený zamestnávateľ, ani ho pre to nijako znevýhodňovať. Vo veľkej miere sa zohľadňuje aj zamestnancovo právo na informácie. Zamestnávateľ bude musieť poskytnúť zamestnancovi aj nové, dodatočné informácie, ktoré doteraz poskytovať zamestnancovi nemusel, a to informácie týkajúce sa lehoty na podanie žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a informáciu o práve na odbornú prípravu poskytovanú zamestnávateľom.

 

Viac o Novele Zákonníka práce sa môžete dozvedieť od našej fundovanej lektorky a odborníčky na pracovné právo JUDr. Zdeňky Dvoranovej na našom seminári: 10 najväčších zmien v novele Zákonníka práce - 4.8.2022

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout