Podnikateľský pesimizmus je preč. Dôvera odvetví v ekonomiku dosiahla trojročné maximum

5. 5. 2021

Uvoľňovanie ekonomických opatrení a otváranie prevádzok počas apríla 2021 výrazne zvýšilo dôveru vo všetkých sledovaných odvetviach. Hodnoty indikátorov dôvery v jednotlivých odvetviach výrazne rástli v porovnaní s marcom 2021 aj medziročne. Index ekonomického sentimentu dokonca dosiahol najvyššiu hodnotu od marca 2018. Index spotrebiteľskej dôvery trend optimistického vnímania ekonomiky taktiež potvrdzuje a približuje sa hodnotám spred pandémie.

Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) v apríli 2021 vzrástol o 18,7 bodu na hodnotu 104,3. Dosiahol tak najvyššiu hodnotu od marca 2018, čím prekonal aj svoju úroveň bezprostredne pred začiatkom pandémie a nachádza sa mierne nad úrovňou dlhodobého priemeru (o 1,8 bodu).

IES je kompozitným indikátorom, ktorý odzrkadľuje názory respondentov z piatich sektorov ekonomiky na súčasný a očakávaný ekonomický vývoj. Vypočítava  sa  z piatich  čiastkových  indikátorov  dôvery, a to z odvetvia stavebníctva, priemyslu, služieb, maloobchodu a z indexu spotrebiteľskej dôvery.  V  dôsledku  toho  sa  na  makro-úrovni  považuje  za  referenčný  ukazovateľ  pre  medziročnú relatívnu zmenu reálneho HDP signalizujúc pohyb reálneho HDP v nasledujúcich troch mesiacoch.

Na nižšie uvedenom grafe môžeme vidieť vývoj čiastkových indikátorov dôvery za obdobie od januára 2020 od apríla 2021. Pre každý z indikátorov platí, že platí Významný prepad všetkých ukazovateľov sa postupne zmazáva.

 

V priemysle dominujú elektrické zariadenia

Indikátor dôvery v priemysle vzrástol po sezónnej úprave o 14 percentuálnych bodov (p.b) na hodnotu 10,3. Vývoj indikátora ovplyvnil najmä rast očakávanej produkcie a rast objednávok, na základe ktorých majú podniky zabezpečenú prácu v priemere na päť mesiacov vopred. Najväčšia zásoba práce je vo výrobe elektrických zariadení, strojov a zariadení. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa výrazne zvýšil aj trend priemyselnej produkcie. Rast bol zaznamenaný vo väčšine odvetví a to hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov, potravín a elektrických zariadení.

Stavebníctvo prudko rastie, ale stále je na tom najhoršie

Indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol najvýraznejšie, až o 22,5 bodu na -25,5. Ide o výrazný nárast, ale naďalej sa tento ukazovateľ pohybuje v záporných hodnotách, ktoré znamenajú prevládajúci pesimizmus v odvetví. Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce rast stavebnej produkcie zaradilo 39 % respondentov finančné obmedzenia, 36 % nedostatočný dopyt, 20 % nedostatok zamestnancov, 16 % poveternostné podmienky a 12 % nedostatok materiálu alebo mechanizmov.

Post-pandemická fáza v obchode a v službách

V nasledujúcich troch mesiacoch očakávajú rast podnikateľských aktivít najmä v maloobchode s ostatným tovarom v špecializovaných predajniach (napríklad textil, železiarsky tovar, koberce, elektrické zariadenia alebo nábytok) a v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu (napríklad knihy, noviny, hudobné a video nahrávky, športové potreby, hry a hračky). Výraznejšiemu rastu indikátora bráni pretrvávajúci stav zásob tovarov.

V sektore služieb prevládajú pozitívne očakávania v spojitosti s uvoľnením opatrení, a to predovšetkým v ubytovacích a stravovacích službách, ale i v doprave administratíve, komunikácii a zábave. Napriek tomu, počet zamestnancov v posledných troch mesiacoch znižovalo 43 % podnikov (o 5 p. b. menej ako v marci), zvyšovanie uviedlo 13 % firiem (o 1 p. b. viac), stabilizovaný vývoj malo 44 % podnikov (o 4 p. b. viac). Konjunkturálne saldo očakávaných cien služieb v najbližších troch mesiacoch (20) sa oproti minulému obdobiu zvýšilo o 20 bodov, pričom o zvyšovaní cien uvažuje 33 % firiem (o 30 % viac ako v marci), so znižovaním cien ráta iba 1 % podnikov (o 1 % menej) a 66 % firiem predpokladá stabilizovaný vývoj (o 29 % menej). 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout