Pracovnoprávne minimum pre majstrov a predákov – práva a povinnosti vo vzťahu k podriadeným

15. 5. 2019

Aké sú práva a povinnosti vedúcich zamestnancov vo vzťahu k podriadeným zamestnancom v rôznych odvetviach výroby a priemyslu?

Vzhľadom k tomu, že majstri a predáci sú nielen zamestnancami, ale vo vzťahu k podriadeným zamestnancom aj vedúcimi zamestnancami, musia čeliť viacerým povinnostiam zakotveným v Zákonníku práce a z pohľadu ich pozície sú často vystavení neľahkým rozhodnutiam. Zvýšenie právneho povedomia týchto vedúcich zamestnancov je hlavným cieľom pripravovaného  seminára. Chceme upozorniť účastníkov na práva a povinnosti, ktoré majstri a predáci ako vedúci zamestnanci musia ovládať pri práci so zamestnancami.

 

Pozrieme sa na pracovnú dobu, prestávky v práci, pracovnú pohotovosť, dovolenky a riešenie problematických situácií ako je zlá dochádzka, neplnenie pokynov a zadaných úloh, riešenie nadčasov. Povieme si, aké opatrenia môžu majstri a predáci vykonať v prípade porušovania pracovnej disciplíny zamestnancom. Prevedieme Vás cez najčastejšie prípady porušovania pracovnej disciplíny zo strany zamestnancov. Ukážeme možnosti riešenia, upozorníme Vás na zákonné povinnosti, ktoré majstri a predáci musia pri výkone svojej práce ovládať. 

 

Seminár  je určený HR manažérom, personalistom, vedúcim zamestnancom pracujúcich v rôznych oblastiach výroby a priemyslu ako aj zamestnávateľom.

 

K tejto téme pripravujeme seminár:

Bratislava, 11. júla 2019Podrobné informácie o programe, lektorovi, ako aj objednávkový formulár nájdete na našich webových stránkach.