Rodičom prvákov v štát prilepšil o 100 eur

5. 9. 2019

Od 1. septembra vstúpila do platnosti novela zákona o prídavku na dieťa.

Rodičia detí, ktoré nastúpili do prvého ročníka, dostanú v októbri jednorazový príspevok vo výške 100 eur. Priniesla to zmena zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa. Jedným z cieľov novely zákona je, pomôcť rodičom na začiatku školského roka zabezpečiť pre deti základné pomôcky.

Novela zákona zaviedla jednorazové zvýšenie príspevku na dieťa, ktorým štát plánuje finančne podporiť rodičov detí, ktorí nastupujú do prvého ročníka základnej školy. Podľa zákona sa suma prídavku na dieťa pre oprávnenú osobu zvýši o 100 eur za ten mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpi do prvého ročníka. Príspevok oprávneným osobám automaticky vyplatí príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v polovici októbra.

Výplata jednorazového príspevku je priamo viazaná na nástup dieťaťa do školy. Údaje o deťoch, ktoré nastúpili do prvého ročníka základnej školy, budú príslušné úrady práce čerpať z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, do ktorého je škola povinná zapísať údaje v termíne do konca septembra.