Šanca na zmiernenie podmienok pre povinný audit účtovných závierok

3. 6. 2019

Na zjednodušenie postupov v podnikateľskom prostredí predložilo Ministerstvo financií do pripomienkového konania návrh novely zákona o účtovníctve, podľa ktorého by sa mali sumy, ktorých prekročením vzniká povinnosť nechať si závierku overiť audítorom, zdvojnásobiť.

 

 

 

 

 

 

Podľa zákona o účtovníctve obchodné spoločnosti a družstvá musia dať auditovať svoje výsledky po naplnení minimálne dvoch z troch stanovených podmienok:

  1. Podmienka obratu by sa podľa tohto návrhu mala zvýšiť z 2 na 4 milióny eur
  2. Podmienka veľkosti majetku z 1 na 2 milióny eur
  3. Treťou podmienkou je počet zamestnancov. Ten je aktuálne stanovený na 30 ľudí. Táto podmienka sa nemení

Podľa návrhu novely by sa nové podmienky v praxi mali začať uplatňovať za účtovné obdobie, ktoré začína 1. januára 2020. 

 

 Na tému finančné zdravie podniku pripravujeme seminár:

Bratislava, 20. 6. : Predávať drahšie, alebo radšej veľké objemy?

  

Zdroj: Podnikateľský servis Gradient5