September v znamení noviniek v podnikaní s verejným sektorom

3. 9. 2019

Veľká novela zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ktorá nadobudla účinnosť 1. 9. 2019, prináša viacero dôležitých zmien. Zmeny vyplynuli z praxe a 2-ročnej existencie registra a ukázali sa ako nevyhnutné.

 

 

 

 

 

Čo sa mení pri podnikaní s verejným sektorom od 1. septembra 2019:

  1. Mení sa definíca „partnera verejného sektora“
  2. Overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod
  3. Nové pravidlá na určenie hodnoty plnenia zo zmluvy
  4. Zavádza sa materiálny korektív ako ochrana pred formalistickým rozhodovaním súdu
  5. Zavádza sa diskvalifikácia zo zápisu do Registra
  6. Zavádza sa spoločná a nerozdielna zodpovednosť štatutárneho orgánu
  7. Zužuje sa okruh osôb označovaných ako „vrcholový manažment“
  8. Mení sa uvádzanie trvalého pobytu konečného užívateľa výhod
  9. Dochádza k viacerým zmenám, ktoré sa týkajú emitentov cenných papierov
  10. Menia sa lehoty na zosúladenie zápisu

Možno Vás zaujme školenie:

Seminár: Finančná kontrola ako súčasť finančného riadenia v orgánoch verejnej správy

Bratislava, 8. októbra 2019