Vzdelávaním k výkonnejšej firme

9. 5. 2019

Ako nastaviť efektívne vzdelávanie, prepojiť ho na firemné procesy a zvýšiť tak výkonnosť firmy

Mať firmu, kde neexistuje žiadne vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, je spoľahlivým spôsobom ako sa pripraviť o zásadnú konkurenčnú výhodu. Veľké firmy si veľmi výrazne uvedomujú, že len vzdelaní zamestnanci sa budú vyznať, budú vedieť prinášať inovatívne myšlienky a názory, ktoré v konečnom dôsledku povedú k novým produktom alebo službám.

Vzdelávanie vo firme je veľmi komplexný a svojím spôsobom ako komplikovaný systém. Aby všetky jeho súčasti fungovali na 100% je potrebné zohľadniť množstvo elementov, faktorov, procesov. Ak viete, kde je potrebné čo použiť, váš systém bude funkčný a účelný. Aby ste sa vedeli v tomto komplexnom systéme zorientovať, pozývame vás na seminár ktorého cieľom je sprostredkovať vám koncepty, metódy a stratégie, ktoré umožnia vytvoriť alebo zhodnotiť systém vzdelávania vo firme. Predstavíme kompletný koncept budovania a nastavovania vzdelávania vo firme.

Seminár „Vzdelávaním k výkonnejšej firme“ je určený najmä špecialistom na vzdelávanie, HR špecialistom, personalistom, lektorom a školiteľom, zamestnancom zodpovedným za nastavenie procesu a obsahu vzdelávania vo firme.

 

K tejto téme pripravujeme seminár:

Bratislava, 18. júla 2019Podrobné informácie o programe, lektorovi, ako aj objednávkový formulár nájdete na našich webových stránkach.