Autorský kolektív

Mgr. Jozef Varga - poverený zástupca regionálneho hygienika Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD. - zástupca riaditeľky pre pedagogickú činnosť, Metodicko-pedagogické centrum v Banskej Bystrici
Mgr. Miroslava Višňovská, PhD. - oddelenie predškolskej a elementárnej pedagogiky Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave
Jaroslava Kreškóciová - autorka knihy Ako naučiť deti jesť zeleninu a zakladateľka OZ Malý šéfkuchár bez čapice