Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Pavlína Vančurová pôsobí v spoločnosti PADIA, s.r.o.

– svět podnikových financí ako finančná riaditeľka, lektorka ekonomických tém a konzultantka finančného riadenia firiem. Venuje sa poradenstvu v oblasti porozumenia vypovedacej schopnosti účtovných výkazov, finančných analýz, nástrojov riadenia hodnoty a výkonnosti firmy, kalkulácií a rozpočtov, financovania a rozvoja firmy a vyhodnocovania efektívnosti investícií.