Ondrej Štrup

• Od roku 2008 garant rekvalifikačného vzdelávania facility manažérov v SR akreditovaného Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy (do 2021 cca 500 držiteľov osvedčení).
• V roku 1999 organizoval založenie českej pobočky asociácie IFMA CZ, v ktorej bol v rokoch 1999 - 2002 a 2012 - 2015 prezidentom a v rokoch 1999 - 2021 bol stálym členom predstavenstva. V roku 2015 mu bol udelený doživotný titul Čestný predseda IFMA CZ.
• Od 2013 je držiteľom titulu IFMA Fellow, najprestížnejšieho celosvetového ocenenie asociácie IFMA (od roku 1992 ho získalo iba niečo málo cez stovku Facility manažérov na svete).
• V rokoch 2011 - 2013 pod predseda Eurofi - Európskej asociácie Facility managementu.
• V rokoch 2016 - 2018 bol členom užšieho predstavenstva FMCC (celosvetové odborné sekcie FM konzultantov IFMA), v roku 2017-18 vykonával funkciu viceprezidenta, teraz je riaditeľom pre strednú a východnú Európu.
• Inicializoval usporiadanie svetových kongresov IFMA v Prahe - World Workplace Europe 2003 (12. - 14. 5. 2003), a Eurofi / IFMA - EFMC 2013 (22. - 24. 5. 2013), kde sa podieľal aj na niektorých príspevkoch.
• Ako zástupca SR je poverený riadením príprav a prekladu európskej normy Facility managementu EN 15221 (CEN TC 348), svetovej normy ISO / TC 267 (ISO 41000 - Facility management) a svetovej ISO PC 251 (ISO 55000 - Asset management).
• Externé vyučujúci na ČVUT FSv, pripravoval výučbu facility managementu na VOŠ Chotěboř, občasný hosťujúci lektor na VŠE, MVS Olomouc, VŠB - TU Ostrava.
• Autor knihy "Základy Facility managementu" - 2014, Professional Publishing, spoluautor rady ďalších odborných titulov z oblasti Facility managementu. Autor mnohých článkov v odborných popularizačných

• Od roku 2008 garant rekvalifikačného vzdelávania facility manažérov v SR akreditovaného Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy (do 2021 cca 500 držiteľov osvedčení).
• V roku 1999 organizoval založenie českej pobočky asociácie IFMA CZ, v ktorej bol v rokoch 1999 - 2002 a 2012 - 2015 prezidentom a v rokoch 1999 - 2021 bol stálym členom predstavenstva. V roku 2015 mu bol udelený doživotný titul Čestný predseda IFMA CZ.
• Od 2013 je držiteľom titulu IFMA Fellow, najprestížnejšieho celosvetového ocenenie asociácie IFMA (od roku 1992 ho získalo iba niečo málo cez stovku Facility manažérov na svete).
• V rokoch 2011 - 2013 pod predseda Eurofi - Európskej asociácie Facility managementu.
• V rokoch 2016 - 2018 bol členom užšieho predstavenstva FMCC (celosvetové odborné sekcie FM konzultantov IFMA), v roku 2017-18 vykonával funkciu viceprezidenta, teraz je riaditeľom pre strednú a východnú Európu.
• Inicializoval usporiadanie svetových kongresov IFMA v Prahe - World Workplace Europe 2003 (12. - 14. 5. 2003), a Eurofi / IFMA - EFMC 2013 (22. - 24. 5. 2013), kde sa podieľal aj na niektorých príspevkoch.
• Ako zástupca SR je poverený riadením príprav a prekladu európskej normy Facility managementu EN 15221 (CEN TC 348), svetovej normy ISO / TC 267 (ISO 41000 - Facility management) a svetovej ISO PC 251 (ISO 55000 - Asset management).
• Externé vyučujúci na ČVUT FSv, pripravoval výučbu facility managementu na VOŠ Chotěboř, občasný hosťujúci lektor na VŠE, MVS Olomouc, VŠB - TU Ostrava.
• Autor knihy "Základy Facility managementu" - 2014, Professional Publishing, spoluautor rady ďalších odborných titulov z oblasti Facility managementu. Autor mnohých článkov v odborných popularizačných